Skip links

TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Avrupa TMGDK olarak üniversitelerin Uluslararası Akreditasyon Çalışmaları, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri ’ne, “Taşıma Prosedürlerinin Oluşturulması” aşamasında, “Mesleki Muhakeme” gerektiren Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddeler ve Sınıf 7 Radyoaktif Maddeler için “Özel Danışmanlık Hizmeti” desteği vermekteyiz. KONU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA Bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan çalışmalarda, yurtiçi-yurtdışı veya sadece yurtiçi projeler […]

TMFB Ek-3 Raporu Nedir?

TMFB Ek-3 Raporu Nedir?

TMFB Ek-3 raporu; Tehlikeli maddelerle iştigali olan işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alma, yenileme ve faaliyet konusu değişikliği için yapacağı müracaatlar sırasında hazırlanması ve başvuru ekinde sunulması zorunlu olan bir rapordur. Ek-3 raporu 11/06/2019 tarihinde yeni TMFB yönergesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte zorunlu hale gelmiştir. Hangi İşletmeler için TMFB Ek-3 raporu düzenlenmelidir? Tehlikeli Madde Faaliyet […]

Tehlikeli Madde Taşımacılığında U-ETDS 1 Ocak 2020’de Zorunlu Hale Geliyor

Tehlikeli Madde Taşımacılığında U-ETDS 1 Ocak 2020’de Zorunlu Hale Geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü (TMKTDGM) tarafından 13.09.2019 tarihinde yayınlanan duyuruyla birlikte Tehlikeli Madde taşımacılığında zorunlu olan taşıma evrakının U-ETDS sistemi üzerinden girişi 01.01.2020 tarihinden sonra zorunlu hale gelecektir. Ancak sisteme giriş işlemleri 16.09.2019 tarihi itibarı ile başlamıştır. Duyuru metini aşağıda bulabilirsiniz. DUYURU METNİ Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması […]

U-ETDS Nedir?

U-ETDS Nedir?

U-ETDS, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan bir sistemdir. Açılımı “Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi” dir. U-ETDS sistemi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve 30295 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak gerçek zamanlı takibi, değerlendirilmesi ve denetimi amacıyla kurulmuştur. U-ETDS […]

Dolum Tesislerinde Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Kontrolü Hakkında Duyuru

Dolum Tesislerinde Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Kontrolü Hakkında Duyuru

UAB – TMKTDGM tarafından Dolum tesislerindeki Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi kontrolünün yapılması ile ilgili süre uzatımı ve sorgulamaların detaylarına dair duyuru yayınlanmıştır. Duyuru Metni: Dolum tesislerine gelen taşımacıların Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi olup olmadığının kontrolünün yapılarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinde “Taşımacı” ibaresi bulunmayan araçlara 15 Eylül 2019 tarihinden itibaren dolum yapılmaması gerektiği, ilgili meclis üyelerinin […]

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Genelgesi (2019/TMKTDGM-01)

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Genelgesi (2019/TMKTDGM-01)

UAB TMKTDGM; Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar ile ilgili 29.08.2019 tarih ve 40277820-020-E.62408 sayılı Genelge yayınlamıştır. Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Genelgesi (2019/TMKTDGM-01): Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlarla ilgili Kurum İçi Muayene Hizmeti (IS), Tasarım Tip Onay, test ve muayene işlemleri ile ilgili Bakanlığımız 19.02.2019 tarih ve 13129 sayılı Talimatı ile; ADR Anlaşması kapsamında ülkemizde muayeneye tabii tutulacak milyonlarca taşınabilir basınçlı […]

Akaryakıt İstasyonlarının TMGD Hizmeti Alma Zorunluluğu

Akaryakıt İstasyonlarının TMGD Hizmeti Alma Zorunluluğu

İstasyon muafiyet durumu, 11/06/2019 Tarihli ve 44011 sayılı bakanlık makam olur ile yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönerge ile akaryakıt istasyonları muafiyet belgesi işlemleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kapsamda akaryakıt istasyonları UN 1203 Benzin ve UN 1202 Dizel yakıt (Motorin)’i öz malı kendi tankerleriyle rafineriden taşıyıp ve istasyonlarına boşaltıyorlarsa […]

SINIF 6.2: Bulaşıcı Maddeler

SINIF 6.2: Bulaşıcı Maddeler

İnsanlar ve hayvanlarda hastalığa yol açabilen bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler patojen olarak adlandırılır. Patojenleri içeren her türlü maddeye de bulaşıcı madde adı verilmektedir. Bulaşıcı maddeler tehlikeli maddeler sınıflamasında sınıf 6.2 içine girmektedir. UN: 2814, 2900, 3291 ve 3373 numaralarını almaktadır. Bu maddelerin sınıflandırılmasında Sınıf 2, Sınıf 3 ve Sınıf 9 da bulunmaktadır. Bulaşıcı maddeler […]

DGR, Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Taşınması

DGR, Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Taşınması

Tehlikeli maddeler belli prensiplere uyulması şartıyla, havayolu taşımacılığı ile güvenli şekilde taşınabilir. IATA üyesi olan havayolları ilk olarak 1953 yılında, her türlü tehlikeli maddenin havayoluyla taşınmasını düzenlemek amacıyla, taşınma şartlarını belirten DGR kitabını yayınladı. DGR uçakla taşınması muhtemel her türlü tehlikeli maddenin, paketleme ve taşınma şartlarının belirtildiği uluslararası kurallardır. DGR ingilizce olarak “Dangerous Goods Regulations” […]

Bakanlıktan Bölgelere TMFB EK-3 Raporu Hakkında Görüş Yazısı

Bakanlıktan Bölgelere TMFB EK-3 Raporu Hakkında Görüş Yazısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) II. Bölge Müdürlüğü tarafından Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) yönergesi ve EK-3 raporu ile ilgili UAB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden (TMKT) görüş sorulması üzerine TMKT bütün Bölge Müdürlüklerine konu hakkında açıklayıcı bir yazı göndermiştir. Yazıda EK-3 raporu ile ilgili önemli detaylar bulunmaktadır. Yazının tamamını aşağıda bulabilirsiniz. […]

Return to top of page