Skip links

01/01/2018 tarihi itibariyle geniş kapsamlı olarak yürürlüğe giren ADR (Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması) ve ilgili ulusal mevzuatlar gereği, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, zehirli, aşındırıcı, radyoaktif, bulaşıcı özellikleri bulunan tehlikeli maddeleri paketleyen, yükleyen, dolduran, gönderen, alan ve boşaltan işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alma ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti (TMGD) alma zorunluluğu başlamış olup konu ile ilgili denetim ve cezai yaptırımlar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca uygulanmaktadır.

Denetimler, firmalar üzerinden yapıldığı gibi yoğun olarak tehlikeli maddeleri taşıyan araçların yolda kontrolleri şeklinde yapılmakta, tehlikeli maddeleri gönderen, taşıyan ve alacak olan firmalar, araçtaki belgelerden tespit edilip Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı U-Net sistemi üzerinden TMFB ve TMGD olup olmadığı kontrol edilerek cezalar kesilip firmalara gönderilme şeklinde uygulanmaktadır.

Tehlikeli Madde Faaliyetleri ile İlgili Cezalar, Güncel 2019 Yılı İdari Para Cezaları:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 24.04.2019 tarih ve 30754 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, Taraflara kesilebilecek güncel cezalara tüm detaylarıyla buradan ulaşabilirsiniz.

(eski) 2019 Yılı Ceza Uygulamaları:

İşletmeye Uygulanan Cezalar

 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam Etmeme (Her Ay için) – ₺ 4.409
 • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Olmaması – ₺ 1.707

Gönderene Kesilen TMGD Cezaları

 • UN Onaylı Ambalaj Kullanmama – ₺ 1.707
 • Etiket, İşaret ve Turuncu Plakaları kullanmama – ₺ 1.707
 • Yazılı Talimat Bulundurmama – ₺ 538
 • Taşıma Evrakı Bulundurmama (Araçta) – ₺ 852

Taşıyıcıya Kesilen TMGD Cezaları

 • ADR Uygunluk Belgesi Bulundurmama – ₺ 1.707
 • Uygunluk Belgesi Doğru Olmayan Tanklara Dolum Yapma – ₺ 1.550
 • Köprü ve Tüp Geçitleri Usul ve Esaslarına Uymama – ₺ 2.326
 • Etiket, İşaret ve Turuncu Plakaları kullanmama – ₺ 852
 • Yazılı Talimat Bulundurmama – ₺ 538
 • Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi F. Bulundurmama (Araçta) – ₺ 852
 • Yangınla Mücadele Teçhizatı (Asgari Sayıda) Bulundurmama – ₺ 386
 • Genel ve Kişisel Koruyucu Teçhizat Bulundurmama (Her Biri İçin)- Teçhizat Sayısı x ₺ 75

Sürücüye Kesilen TMGD Cezaları

 • Köprü ve Tüp Geçitleri Usul ve Esaslarına Uymama – ₺ 852
 • Etiket, İşaret ve Turuncu Plakaları kullanmama – ₺ 215
 • Yazılı Talimat Bulundurmama – ₺ 75
 • Taşıma İzin Belgesinin Fotokopisi – ₺ 75
 • Yangınla Mücadele Teçhizatı (Asgari Sayıda) Bulundurmama – ₺ 75
 • Genel ve Kişisel Koruyucu Teçhizat Bulundurmama (Her Biri İçin) – ₺ 75

Dolduran Kişilere Kesilen TMGD Cezaları

 • Uygunluk Belgesi Doğru Olmayan Tanklara Dolum Yapma – ₺ 2.326

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlarına Kesilen TMGD Cezaları

 • TMGD’nin Görevlerini Aksatması – ₺ 210 ile ₺ 852 arası

Ayrıca 30 gün faaliyeti durdurma cezası söz konusudur.

Cezai yaptırımlara maruz kalmamak ve işleyişinizde aksama olmaması için gerekli işlemlerin acilen yapılması yararınıza olacaktır.

Return to top of page