01/01/2018 tarihi itibariyle geniş kapsamlı olarak yürürlüğe giren ADR (Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması) ve ilgili ulusal mevzuatlar gereği, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, zehirli, aşındırıcı, radyoaktif, bulaşıcı özellikleri bulunan tehlikeli maddeleri paketleyen, yükleyen, dolduran, gönderen, alan ve boşaltan işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alma ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti (TMGD) alma zorunluluğu başlamış olup konu ile ilgili denetim ve cezai yaptırımlar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca uygulanmaktadır.

Denetimler, firmalar üzerinden yapıldığı gibi yoğun olarak tehlikeli maddeleri taşıyan araçların yolda kontrolleri şeklinde yapılmakta, tehlikeli maddeleri gönderen, taşıyan ve alacak olan firmalar, araçtaki belgelerden tespit edilip Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı U-Net sistemi üzerinden TMFB ve TMGD olup olmadığı kontrol edilerek cezalar kesilip firmalara gönderilme şeklinde uygulanmaktadır.

 

2018 Yılı Ceza Uygulamaları:

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Almama: 1.380.-TL

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Bulundurmama: 3.564.-TL

Ayrıca 30 gün faaliyeti durdurma cezası söz konusudur.

Cezai yaptırımlara maruz kalmamak ve işleyişinizde aksama olmaması için gerekli işlemlerin acilen yapılması yararınıza olacaktır.