Skip links

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) 2019 Yılı İdari Para Cezaları

Tehlikeli Madde Faaliyetleri İlgili Cezalar

(TMGD) 2019 Yılı İdari Para Cezaları

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 24.10.2013 tarih ve 28801 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve 30.12.2016 tarih ve 29934 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle ilişkilendirilen, 22.05.2014 tarih ve 29007 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ ve 19.04.2017 tarih ve 30043 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de belirtilen kriterlere uygun olarak belgelendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarını istihdam eden, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge’deki şartlara göre kurulmuş olan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları” tarafından alınacak hizmetlerin yerine getirilmemesi durumunda Tüm bu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, İşletmenize kesilebilecek cezalar aşağıda sıralamıştır;

 2019 Yılı Tehlikeli Madde Faaliyetleri İlgili Cezalar:

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmeme cezası

İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 4 (ğ)

Cezası: 4.409 TL

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu

  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 4 (c)

Cezası: 1.707 TL

Araçta taşıma evrakı bulundurmama cezası
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 4 (ç)

Cezası: 852TL

Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Gönderene) 

 İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 4 (d)

Cezası: 538TL
Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Taşımacıya)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madd 28 – 4 – (d)

Cezası: 538TL
Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Sürücüye )
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 4 (d)

Cezası: 75 TL
Araçta ADR Uygunluk Belgesi bulundurmama cezası

 İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 4 (e)

Cezası: 1.707 TL

Tehlikeli Yük Taşımasında İzin ve Belge Zorunluluğu
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 1
Cezası : İhlal giderilinceye kadar taşıt güvenli bir alana park ettirilir ve taşımanın devamına izin verilmez. Cezası: 852 TL

SRC5/ADR Sertifikalı sürücü istihdam etme zorunluluğu

 İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 2

Cezası: 852 TL

SRC5/ADR Sertifikası alma zorunluluğu

İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 3

Cezası: 386 TL

Sertifikalı ambalaj kullanmama cezası

 İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 4 (a)

Cezası: 1.707 TL

Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Göndericiye )
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 4 (b)

Cezası: 1.707 TL

Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Taşıyıcıya )

 İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 4(b)

Cezası: 852 TL

Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Sürücüye )

İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 4 (b)

Cezası: 214 TL

Yangın Söndürücü Bulundurmama cezası ( Taşıyıcıya )
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 4 (h)

Araçta Yangın Söndürme cihazı bulundurmama veya eksik bulundurma

Cezası: 312 TL

Yangın Söndürücü Bulundurmama cezası ( Sürücüye )
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 4 (h)

Araçta Yangın Söndürme cihazı bulundurmama veya eksik bulundurma

Cezası: 75 TL

Genel ve Kişisel Koruyucu Teçhizatın Bulundurulmaması ( Taşıyıcıya )

İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 4 (ı)

Araçta Yangın Söndürme cihazı bulundurmama veya eksik bulundurma

Cezası: 75 TL (Her biri için)

Genel ve Kişisel Koruyucu Teçhizatın Bulundurulmaması ( Sürücüye )
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 4 (i)

Araçta Yangın Söndürme cihazı bulundurmama veya eksik bulundurma

Cezası: 75 TL

Araçta taşıma izin belgesinin fotokopisini bulundurmama cezası

İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 4 (f)

Cezası: 75 TL

Araçta Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi bulundurmama cezası

İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 4 (g)

Cezası: 852 TL

Uygunluk Belgesi Doğru Olmayan Tanklara Dolum Yapma cezası ( Dolduran )

İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 4 (j)

Cezası: 2.326 TL

Uygunluk Belgesi Doğru Olmayan Tanklara Dolum Yapma cezası ( Taşıyıcıya)

İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 4 (j)

Cezası: 1.550 TL

Köprü ve Tüp geçitleri Usul ve Esaslar Uymama Cezası ( Taşıyıcıya )

İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 4 (k)

Cezası: 2.204 TL

Köprü ve Tüp geçitleri Usul ve Esaslar Uymama Cezası ( Sürücüye )

İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 4 (k)

Cezası: 734 TL

 

TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA CEZALAR

Kıyı ve Liman Başkanlıkları Bildirimlerinin Eksik veya Yanlış Yapılması Cezası ( İdare )

İlgili Mevzuat: D. Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 6

Cezası: 1.550 TL

Özel Gerekliliklere Uyulmaması, Tehlikeli Yüklerin Taşıma İçin Yanlış Sınıflandırılması Cezası

İlgili Mevzuat: D. Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 7

Cezası: 1.469TL

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Alınmamış Veya Geçerli Olmaması Ve Güvenlik Planının Yapılmaması Cezası (Kıyı Tesisleri – İdare – Yük İlgilileri)

İlgili Mevzuat: D. Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 9

Cezası: 73.529  TL

 

(Uygunluk Belgesi ve Güvenlik Planı dahilinde )Tespit edilen uygunsuzluğun 3 ay içerisinde giderilmemesi Cezası

İlgili Mevzuat: D. Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 9

Cezası: 110.294 TL

Tehlikeli Madde Rehberi Oluşturmama veya Bulundurmama Cezası (Kıyı Tesisleri – Herkese Açık Olmalı)

İlgili Mevzuat: D. Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 10

Cezası: 14.700 TL

Kıyı Tesisi, Yük İlgilisi, Kaptanın (Tüm Tarafların) Sorumluluk ve Yükümlülüklerini Yerine Getirmeme Cezası

İlgili Mevzuat: D. Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 11

Cezası: 1.469 TL

Personelin Eğitilmemesi (Kıyı Tesisleri-Elleçleyen)

İlgili Mevzuat: D. Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 14

Cezası: 1.550 TL

 Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Diğer Zorunlu Hükümlerin İhlali Cezası

İlgili Mevzuat: D. Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Madde 28 – 16(g)

Cezası: 1.550 TL

Ayrıca, bir önceki Atık Kodları ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. TMGD ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hakkında bizlere ücretsiz ulaşabilirsiniz.

Yorum yapmak için giriş yapınız

Return to top of page

Hemen Ara