Skip links

Belediyeler için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve TMGD Hizmeti

Belediyeler için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve TMGD Hizmeti için bizlere iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Belediyelerimizde kamu hizmetleri kapsamında çeşitli birimlerde bir çok faaliyetlerde bulunmaktadırlar. İlk etapta fen işleri müdürlüklerinde kullanılan yol yapım ve bakımlarında kullanılan bitümlü asfalt malzemesi ADR bölüm 3.2.2 Tablo B indeksinde 100 santigrat derece ve üstünde sıcaklıkta olup bu sıcaklıkta parlama noktasının altında kalıyorsa UN 3257 Sınıf 9 a atanırlar. Eğer asfalt parlama noktası 60 santigrat derecenin üzerinde ve bu değer parlama noktası veya parlama noktasından yüksekte ise UN 3256 Sınıf 3 ‘ e atanırlar. Bunun dışında çeşitli müdürlüklerde kullanılan yol çizgi boyaları, tiner, incelticiler, vernik, renklendirici, parlatıcılar bunların atıklarıda dahil UN 1263 Sınıf 3 kapsamındadır.

Basel Sözleşmesi olarak bilinen “Tehlikeli Atıkların Sınırlar ötesi Taşımanın ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ülkemizde 30.12.1993 tarih ve 21804 sayı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda atık yağlar “Y9 Atık yağ/su, hidrokarbon/su karışımları, emülsiyonlar” şeklinde sınıflandırılmış olup ADR 2.1.3.9 uyarınca UN 3082 Çevreye Zararlı Madde olarak ADR kapsamında değerlendirilmektedir.

Belediyeler için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve TMGD Hizmeti Kapsamı

Çevre koruma müdürlükleri bünyesinde toplanılan çevreye zararlı maddelerde UN 3077 kapsamına girebilir. Park ve bahçeler müdürlükleri tarafından zirai mücadele için , veteriner işlerinde haşere ilaçlamada kullanılan insektisitler bir çeşit pestisit olup oral ve dermal zehirlilik dereceleri olan LD50 ile buharların solunması sonucu LC50 değerlerine göre paketleme gruplarına atanır ve UN 2902 pestisit sıvı ile UN 2588 pestisit katı ile ADR sınıf 6.1 zehirli maddeler grubunda değerlendirilebilirler. Sağlık işleri müdürlüklerince ortaya çıkan klinik atıklar UN 3291 sınıfında olup veteriner müdürlüklerinde hayvanlarda hastalığa neden olacak bulaşıcı maddeler UN 2900 grubunda olup kategori 0 tehlikeli maddelerdendir.

Belediyelerimizce yapılan çeşitli faaliyetlerde yukarı kısımda bahsedildiği üzere çeşitli tehlikeli maddeler kategori 0 olan tehlikeli maddeler ve diğer tehlikeli maddeler ile faaliyetlerde bulunulduğundan belediyelerimizin “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması” (ADR) hükümleri kapsamında tehlikeli madde güvenlik danışmanı hizmeti alması gerekli ve önemlidir.

Ayrıca, TMGD Firmaları Hangi Hizmetleri Verir yazımıza göz atabilirsiniz.

error: Kopyalama Engellenmiştir.