Skip links

2020 Yılı Taşıt Uygunluk ve Tank Muayene Ücretleri

2020 Yılı Taşıt Uygunluk ve Tank Muayene Ücretleri

2020 yılı tehlikeli madde taşıyan araçların taşıt uygunluk ve üst yapı / tank muayene ücretleri 30.12.2019 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Genelgesinde yayınlanmıştır. İlgili ücret tablosu aşağıdadır. 2020 yılı taşıt uygunluk ve tank muayene ücretleri, tehlikeli madde taşıyan araç ve üst yapıların [...]
2020 Yılı Tehlikeli Madde Yetki Belgesi Ücreti ve Diğer Ücretler

2020 Yılı Tehlikeli Madde Yetki Belgesi Ücreti ve Diğer Ücretler

2020 yılı tehlikeli madde yetki belgesi ücreti ve diğer ücretler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından 30.12.2019 tarihli Yeniden Değerleme Oranı Uygulaması konulu Genelgede yayınlanmıştır. 2020 yılı tehlikeli madde ile ilgili belge, sertifika, izin, uygunluk, denetim ve uyarma ücretleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. “ATMGDK: İzin alınmadan, kaynak gösterilmeden, değiştirilmesi […]

2020 Yılı TMGD İdari Para Cezaları

2020 Yılı TMGD İdari Para Cezaları

2020 yılı TMGD idari para cezaları 30.12.2019 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Genelgesi yayınlanmıştır. TMGD Hakkında Tebliğ Madde 30 gereği taraflara düzenlenebilecek idari para cezalarına tablomuzdan ulaşabilirsiniz. 22.05.2014 tarih ve 29007 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ ve […]

2020 Yılı TiO Cezaları

2020 Yılı TiO Cezaları

2020 yılı taşıma işleri organizatörlüğü yani TiO cezaları 30.12.2019 tarihinde UAB – TMKTDGM tarafından Yeniden Değerleme Oranı Uygulaması konulu Genelgeyle yayınlanmıştır. TiO ile ilgili taraflara yazılan idari para cezalarına aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. “ATMGDK: İzin alınmadan, kaynak gösterilmeden, değiştirilmesi ve kopyalanması yasaktır.” Revizyon: 03.01.2020 13:30 Yönetmelik Yılı: 2020 T.C. UAB TMKTDGM tarafından 30.12.2019 yayınlanan genelgeye buradan […]

2020 Yılı Tehlikeli Madde Taşımacılığı Havayolu İdari Para Cezaları (DGR)

2020 Yılı Tehlikeli Madde Taşımacılığı Havayolu İdari Para Cezaları (DGR)

2020 yılı tehlikeli madde taşımacılığı havayolu idari para cezaları 30.12.2019 tarihinde UAB – TMKTDGM tarafından Yeniden Değerleme Oranı Uygulaması konulu Genelgeyle yayınlanmıştır. Havayolu ile ilgili taraflara yazılan cezalara aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. “ATMGDK: İzin alınmadan, kaynak gösterilmeden, değiştirilmesi ve kopyalanması yasaktır.” Revizyon: 03.01.2020 13:30 Yönetmelik Yılı: 2020 T.C. UAB TMKTDGM tarafından 30.12.2019 yayınlanan genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.

2020 Yılı Denizyolu İdari Para Cezaları (IMDG)

2020 Yılı Denizyolu İdari Para Cezaları (IMDG)

2020 yılında uygulanacak olan Tehlikeli Maddelerin Denizyolu ile Taşınması Hakkındaki İdari Para Cezaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacak olan ceza rakamları 30.12.2019 tarihli genelgede yayınlanmıştır. T.C. UAB TMKTDGM tarafından yayınlanan 30.12.2019 tarihli yeniden değerleme oranı uygulaması ile ilgili genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.

2020 Yılı Demiryolu İdari Para Cezaları (RID)

2020 Yılı Demiryolu İdari Para Cezaları (RID)

2020 yılında uygulanacak olan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkındaki İdari Para Cezaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından ceza rakamları 30.12.2019 tarihindeki genelgede yayınlanmıştır. T.C. UAB TMKTDGM tarafından 30.12.2019 yayınlanan genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.  

UETDS ve Sayısal Takograf Hakkında Basın Açıklaması

UETDS ve Sayısal Takograf Hakkında Basın Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından C2, C3, K1, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1, R2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi sahibi işletmelerin UETDS sistemi üzerinden yük bildirimi ile sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderiminin 01.01.2020 tarihinden sonra zorunlu hale geleceği ve bildirimde bulunmayan/hatalı bildirimde bulunan işletmelere cezai işlem tesis edileceği daha önce […]

2020 Yılı Tehlikeli Madde İdari Para Cezaları (ADR)

2020 Yılı Tehlikeli Madde İdari Para Cezaları (ADR)

2020 Yılı Tehlikeli Madde ADR ceza tablosu yeniden değerleme oranına göre güncellendi.  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 24.04.2019 tarih ve 30754 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, Taraflara kesilebilecek cezalar aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. İhlal düzeltme süresi 30 gündür. İdari ceza her fıkra ihlalleri düzeltilinceye kadar her ay tekrarlanarak uygulanır. Tehlikeli maddelerin […]

Tehlikeli Madde Taşımacılığında U-ETDS Hakkında Duyuru

Tehlikeli Madde Taşımacılığında U-ETDS Hakkında Duyuru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü (TMKTDGM) tarafından Tehlikeli Madde taşımacılığında zorunlu olan taşıma evrakının U-ETDS sistemi üzerinden girişinin 01.01.2020 tarihinden sonra zorunlu hale geleceği 14.09.2019 tarihinde duyurulmuştu. TMKTDGM tarafından konu hakkında 27.12.2019 Cuma günü yeni bir duyuru yayınlandı. Duyuru metnini aşağıda bulabilirsiniz. DUYURU METNİ 14.09.2019 tarihinde web sitemizde […]

Return to top of page