Skip links

Cam Sektörü TMGD Hizmeti ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Cam sektörü ülkemiz için çok önemli bir sektördür. Ham maddesi toprak olan bu sektörümüzde birçok tehlikeli madde ile iştigal edilmektedir. Bu tehlikeli maddelerle daha çok camını üretimi esnasında iştigal edilse bile düz camı ham madde olarak kullanan tesislerde de camın son kullanıcı ya hazır hale getirmesi sürecinde silikon gibi birçok tehlikeli madde kullanılmaktadır. Kullanılan tehlikeli maddelere örnekler;

  • Forkliftlerde kullanılan mazot
  • Cam temizliğinde kullanılan alkol,
  • Yalıtım camları arasına doldurulan Argon Gazı
  • Jeneratörler için kullanılan mazotlar,
  • Boyama için kullanılan boya ve yan ürünler,
  • İşletmede kullanılan asit vb tehlikeli maddeler cam işletmelerinin kullandığı tehlikeli maddeler olarak söylenebilir.

Burada önemli olan nokta kullanılan tüm kimyasalların ADR mevzuatına göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamasıdır. Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde elli tonun üstünde tehlikeli maddeleri gönderen, yükleyen, boşaltan, alan, dolduran işletmeler ile miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma katagorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almaları zorunludur. Cam sektöründe kullanılan çoğu kimyasal tehlikeli madde olmayıp birçok cam işletmesi Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Almaktan dolayısı ile Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığızorunluluğundan muaf olabilmektedir. İşletmenizin Tehlikeli Madde Faaliyetlerinden Muaf olup olmadığını öğrenmek için bizimle irtibata geçiniz.

Cam Sektörü TMGD Hizmeti ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kapsamında Neler Vardır? 

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde elli tonun üstünde tehlikeli maddeleri gönderen, yükleyen, boşaltan, alan, dolduran işletmeler ile miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma katagorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alması gerekmektedir.

Cam İşletmelerinde;

  1. a) Sınıf 2 Gazlar: Saf gazlar veya gaz karışımları ile bir veya birden fazla madde ve nesne içeren gaz ve gaz karışımlarını kapsar. Zehirleyici, alev alıcı ve boğucu gazlar olmak üzere üç alt sınıfa ayrılır.
  2. b) Sınıf 3 Alevlenir Sıvılar: Parlama noktası 60 °C‘den daha düşük olan sıvıları, parlama noktası 60 °C’den daha yüksek olan erimiş katıları, duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcıları kapsar.
  3. c) Sınıf 8 Aşındırıcı Maddeler: Temas halinde cildin veya mukoza zarlarının epitel dokularına kimyasal etki ile zarar veren veya sızıntı olması halinde diğer maddelere veya taşıma araçlarına hasar veren veya yok eden maddeler içeren maddeleri ve nesneleri kapsar. Ayrıca bu sınıf, yalnızca suyun varlığında aşındırıcı sıvı oluşturan veya havanın doğal neminin varlığında aşındırıcı buhar veya duman üreten diğer maddeleri de kapsar.
  4. d) Sınıf 9 Muhtelif Tehlikeli Maddeler ve Nesneler: Taşıma sırasında diğer sınıfların başlıklarınca kapsanmayan, bir tehlike arz eden maddeleri ve nesneleri kapsar.

Cam İşletmeniz, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında dolduran, yükleyen, paketleyen, gönderen, alıcıboşaltan olarak faaliyet gösterebileceğinden bu faaliyet alanlarının tümünü veya bir kısmını kapsayan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almakla yükümlü olabilir.

(Faaliyet konuları işletmenizin detaylı incelenmesinden sonra belirlenecektir.)

Bu konuda yapılacak bir yanlışlık cezai işlem uygulanmasına neden olabilecek önemli bir durumdur.

error: Kopyalama Engellenmiştir.