Skip links

Madencilik, mermer ocakları vb  işletmeler de bu hizmeti almak zorundadır. İşletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Raporu sadece yetkilendirilmiş TMGDK’lar tarafından verilmektedir.Bu çalışma sırasında danışmnalık alınması gerekir. Yanlış alınmış faaliyet belgesi türleri işletmenin cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmasına neden olacaktır.

 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Detayları

Bu bağlamda ADR ‘ye tabi tehlikeli maddeler ile iştigal eden gerçek veya tüzel işletmeler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’de belirtildiği üzere (2. ile 27. maddeler) 1.1.2018 tarihinden itibaren Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşu’ndan (TMGDK) idarece yetkilendirilen hizmet almakla yükümlüdürler. Bunun yanında işletmeler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışması bünyesinde tam zamanlı çalıştırarak bu yükümlülüğü yerine getirebilir.

Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı kuruluşu olarak Ulaştırma bakanlığınca yetkilendirilmiş bir kuruluşuz. Bölgenizde her türlü tehlikeli madde faaliyet belgesi danışmanlığı ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmetlerini verebilmekteyiz.

error: Kopyalama Engellenmiştir.