Skip links
1 Step 1
TMGD
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgeniz var mı?
Belge Türünüz Nedir?

Sonuç: hizmet almanız gerekmektedir.

Tehlikeli Maddelerle İştigal Ediyor musunuz?Patlayıcılar, Gazlar (Oksijen, Azot vb), Alevlenir Sıvılar (Mazot, Fuel oil, Boya, Solvent vb), Alevlenir Katılar, Zehirli Maddeler, Laboratuvar Atıkları, (Organ, Kan, Kit vb), Çevre için tehlikeli maddeler (Tehlikeli Atıklar), Temizlik Malzemeleri (Tuz Ruhu, Endüstriyel Çamaşır Suyu vb)

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti alma zorunluluğu bulunmayan işletmelerin kurumumuza başvurarak TMFB Muafiyet Belgesi alabilirler.
"TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE nin 12. maddesi ve 7. fıkrasına göre (7) İşletmeler, TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki her hangi bir TMGDK’dan yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır." Bu belgeyi de TMGD Kuruluşlarının vermeye yetkili olduğu açıkça belirtilmektedir.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren kuruluşumuzdan yetkin danışmanlarla hizmet almak için

[dt_default_button link="url:https%3A%2F%2Fwww.avrupatmgd.com%2Fteklif-formu%2F|||" size="medium" button_alignment="btn_center"]TIKLAYIN[/dt_default_button]

Tehlikeli Madde Miktarıİşetmenize giren ve çıkan madde miktarı yada araçlarınızla taşıdığınız madde miktarı toplam olarak hesaplandığında toplam tehlikeli madde miktarı son 1 yıl içinde 50 ton u bulur mu?
İştigal ettiğiniz tehlikeli maddelerin içinde aşağıdaki maddeler mevcut mu?1. Klinik atıkları
2. Kan , organ , hayvan atığı
3. Ajan bulaşmasında şüphe edilen atık veya doku
4. Radyoaktif olduğudna şüphe duyulan madde
5. Taşıma kategorisi 0 olan madde
6. Patlayıcı olduğundan şüphe edilen madde
7. Ne olduğunu bilinmeyen madde

Kurumumuza baş vurarak ilgili evraklar ile
 TMFB Muafiyet Belgesi alabilirsizniz.

Yılda toplam 50 ton tehlikeli madde giriş ve çıkışı veya Taşınması dahil iştigal mevcut mu?pick one!

Türkiye genelinde faaliyet gösteren kuruluşumuzdan yetkin danışmanlarla hizmet almak için

[dt_default_button link="url:https%3A%2F%2Fwww.avrupatmgd.com%2Fteklif-formu%2F|||" size="medium" button_alignment="btn_center"]TIKLAYIN[/dt_default_button]

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti alma zorunluluğu bulunmayan işletmelerin kurumumuza başvurarak TMFB Muafiyet Belgesi alabilirler. "TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE nin 12. maddesi ve 7. fıkrasına göre (7) İşletmeler, TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki her hangi bir TMGDK’dan yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır." Bu belgeyi de TMGD Kuruluşlarının vermeye yetkili olduğu açıkça belirtilmektedir.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren kuruluşumuzdan yetkin danışmanlarla hizmet almak için

[dt_default_button link="url:https%3A%2F%2Fwww.avrupatmgd.com%2Fteklif-formu%2F|||" size="medium" button_alignment="btn_center"]TIKLAYIN[/dt_default_button]

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder