Skip links

ADR

ADR Avrupa Anlaşması Nedir

ADR Nedir? ADR Nedir : ADR Fransızca kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır; Accord Européen Relatif Au Transport International Des Marchandises Dangereuses Par Rout. Uluslararası Kara yollarında, Tehlikeli Maddelerin Taşınması ile ilgili bir Avrupa Sözleşmesidir. 30 Eylül 1957 yılında Cenevre’de hazırlanmış ve 1968’de yürürlüğe girmiş,

error: Kopyalama Engellenmiştir.