Skip links

2020 Yılı Tehlikeli Madde İdari Para Cezaları

2020 Yılı Tehlikeli Madde ADR ceza tablosu yeniden değerleme oranına göre güncellendi.  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 24.04.2019 tarih ve 30754 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, Taraflara kesilebilecek cezalar aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

İhlal düzeltme süresi 30 gündür. İdari ceza her fıkra ihlalleri düzeltilinceye kadar her ay tekrarlanarak uygulanır.

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması hakkında yönetmeliğin amacı: kamuya açık karayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine ve bu faaliyetlerde yer alan; gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, tank konteyner/portatif tank işletmecilerinin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücülerinin sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

ADR ceza tablosu tarafların sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin uygulanacak ceza miktarlarını özetlemektedir.

“ATMGDK: İzin alınmadan, kaynak gösterilmeden, değiştirilmesi ve kopyalanması yasaktır.”
Revizyon: 03.01.2020 13:30 Yönetmelik Yılı: 2020

error: Kopyalama Engellenmiştir.