Skip links

24 Nisan 2019 Tarihli Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ADR Ceza Tablosu

ADR ceza tablosu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 24.04.2019 tarih ve 30754 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, Taraflara kesilebilecek cezalar kısaca aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

İşletme taraflarına uygulanan 2019 yılı ADR cezaları:

Alıcı, Paketleyen ve Yükleyen taraflarına uygulanan 2019 yılı ADR cezaları:

Boşaltan, Taşımacı, Üçüncü Kişi ve Kıyı Tesisi taraflarına uygulanan 2019 yılı ADR cezaları:

Taşımacı tarafına uygulanan 2019 yılı ADR cezaları:

Dolduran ve Dolum Tesisi taraflarına uygulanan 2019 yılı ADR cezaları:

Sürücü tarafına uygulanan 2019 yılı ADR cezaları:

Denetimler, firmalar üzerinden yapıldığı gibi yoğun olarak tehlikeli maddeleri taşıyan araçların yolda kontrolleri şeklinde yapılmakta, tehlikeli maddeleri gönderen, taşıyan ve alacak olan firmalar, araçtaki belgelerden tespit edilip Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı U-Net sistemi üzerinden TMFB ve TMGD olup olmadığı kontrol edilerek yönetmelikte yer alan maddelere göre ADR ceza tablosunda belirtildiği gibi kesilip firmalara gönderilme şeklinde uygulanmaktadır.

Önemli Notlar:
-İşletme, birden fazla faaliyet konusuna sahipse bir denetimde bu işletmeye kesilecek idari para cezası 12.000 Türk Lirasını geçemez.
-Sadece taşımacılık faaliyetinde bulunan taşımacıya, bir denetimde kesilecek idari para cezası 6.000 Türk Lirasını geçemez.
-Sürücüye, bir denetimde kesilecek idari para cezası 500 Türk Lirasını geçemez.

İhlal düzeltme süresi 30 gündür. İdari ceza her fıkra ihlalleri düzeltilinceye kadar her ay tekrarlanarak uygulanır.

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması hakkında yönetmeliğin amacı: kamuya açık karayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine ve bu faaliyetlerde yer alan; gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, tankkonteyner/portatif tank işletmecilerinin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücülerinin sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

ADR ceza tablosu tarafların sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin uygulanacak ceza miktarlarını özetlemektedir.

Taraflara kesilebilecek 2019 yılı ADR güncel cezalarının tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

error: Kopyalama Engellenmiştir.