Skip links

Yıllık Faaliyet Raporu Bildirimi Hakkında Duyuru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKT) tarafından 07.02.2020 tarihinde işletmelerin 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporu bildirimi ile ilgili  bir duyuru yayınlanmıştır. Duyuru metnini aşağıda bulabilirsiniz.

DUYURU METNİ

Bilindiği üzere, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in, tehlikeli madde güvenlik danışmanının görev ve yükümlülükleri başlıklı 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, işletmelerde istihdam edilen veya hizmet alınan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları, yıllık faaliyet raporlarını, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. (Alıcılar, Tank Konteyner İşletmecileri ve TMGD Muafiyeti olan işletmelerin bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır.)

Bu kapsamda;

1- İşletmelerde TMGD hizmeti veren TMGD’ler, 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporlamalarını 07.02.2020 ile 30.04.2020 tarihleri arasında e-devlet kapısı üzerinden yapacak olup süre uzatımına gidilmeyecektir.

2- Yıllık faaliyet raporu bildirimi, belge sahibi her bir işletme için ayrı ayrı yapılacaktır.

3- Yıllık faaliyet raporunun e-devlet kapısı üzerinden bildirimi yapıldıktan sonra, birer örnekleri işletmelerde ve TMGD’nin bağlı olduğu TMGDK’larda 3 yıl süre ile saklanacaktır.

İlgililere duyurulur.

07.02.2020 tarihli duyuru metninin orijinaline buradan ulaşabilirsiniz. Yıllık faaliyet raporu hakkında daha detaylı bilgi almak veya danışmanlık hizmeti almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Kopyalama Engellenmiştir.