Skip links

Yeni Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Yönergesi Yürürlüğe Girdi!

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında yeni TMFB Yönergesi 11/06/2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık oluru ile yürürlüğe girdi. Yeni yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte TMFB düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslarda bazı değişiklikler oldu. Önemli gördüğümüz değişiklikleri sizin için aşağıya hazırladık.

 1. Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin TMFB alma zorunluluğu için aranan bir takvim yılı içinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapma şartı ortadan kalkmıştır. Böylece bahsi geçen tehlikeli maddelerle iştigal eden bütün işletmelere (yönergenin kapsamı dışında kalan işletmeler hariç) herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın TMFB alma zorunluluğu getirilmiştir.
 2. TMFB alma veya yenileme için yapılacak müracaatlar sırasında, faaliyet konusu veya konularının belirlenmesi için işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş Avrupa TMGDK şubesinden alacakları rapor (Ek-3 raporu) ile müracaat etme şartı getirilmiştir.
 3. Aşağıdaki işletmeler yönergenin kapsamı dışında bırakılmıştır.
  1. Tehlikeli maddeyi üretiminde kullanmayan ve satışa konu etmeyen nihai tüketici durumundaki işletmeler.
  2. Ana hizmet konusu Yönergenin birinci maddesinde zikredilen faaliyetlerden biri (dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi) olmayan, bununla birlikte yaptığı iş ve işlemler sonucu tehlikeli madde kapsamına giren atık oluşturan işletmeler.
  3. Bulaşıcı maddelerle (Sınıf 6.2) iştigal edip aşağıdaki listede yer almayan işletmeler;
   • Üniversite Hastaneleri ve müstakil klinikleri
   • Genel maksatlı hastaneler ve müstakil klinikleri
   • Doğum hastaneleri ve müstakil klinikleri
   • Tıp merkezleri
   • Müstakil diyaliz merkezleri
   • Tıbbı ve biyomedikal laboratuvarlar
   • Biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri
   • Mikrobiyoloji laboratuvarları
   • Tıbbı araştırma merkezleri
   • Bölge kan merkezi laboratuvarları
   • Hayvan hastaneleri
   • Hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yapan kuruluşlar
   • Veteriner kontrol ve araştırma enstitüleri
 4. İşletmelerin sahip oldukları TMFB’deki faaliyet konularında değişiklik olması halinde ilgili Bölge Müdürlüklerine dilekçe ve işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş Avrupa TMGDK şubesinden alacakları rapor (Ek-3 raporu) ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
 5. TMFB’ye sahip işletmelerden; 5 yıllık TMFB süresi 31.12.2019 tarihinden sonra bitenler 31.12.2019 tarihine kadar  işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş Avrupa TMGDK şubesinden alacakları Ek-3 raporunu ilgili Bölge Müdürlüğüne vererek TMFB’sini yenilemek zorundadırlar. İnceleme ve denetim sonucunda bu iş ve işlemleri zamanında yapmayan işletmelerin TMFB’leri iptal edilecektir.
 6. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma bedeli 852 TL olarak belirlenmiştir. Ancak, iştigal konusu sadece alıcı veya sadece taşımacı olan işletmelerden belge bedeli talep edilmemektedir. Bunun yanında, sadece alıcı veya sadece taşımacı olarak düzenlenmiş faaliyet belgelerinde faaliyet konusu değişikliği halinde yeniden düzenlenecek olan TMFB için güncel ücret alınmaktadır.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almamanın cezası ise aylık 2000 TL’dir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, taraflara kesilebilecek cezalar için “24 Nisan 2019 Tarihli Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ADR Ceza Tablosu” konulu yayınımızı inceleyebilirsiniz.

Avrupa TMGDK olarak işletmenizin faaliyet belgesi alma zorunluluğu olup olmadığının değerlendirilmesi, ilgili mevzuatların sizin adınıza takip edilmesi, gelişmelerden ve yeniliklerden zamanında haberdar olmanızı sağlamak için uzman kadromuzla hizmet vermeye devam ediyoruz. Mevzuat değişikliklerini tarafınıza düzenli bildirerek güncel kalmanızı sağlıyoruz. TMFB alma, yenileme ve faaliyet konusu değişikliği için yapacağınız müracaatlar sırasında hazırlanması zorunlu hale gelen TMFB (Ek-3) raporu konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yönergenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

11/06/2019 Tarihli ve 44011 Sayılı Bakanlık Oluru ile Yürürlüğe Giren Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Yazımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşmayı unutmayınız.

error: Kopyalama Engellenmiştir.