Skip links

ADR ve Muafiyet

Tehlikeli Malların Karayollarında Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması 2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalandı ve 2015 yılında uygulamaya konuldu. Bu uluslararası sözleşme tehlikeli maddelerle çalışan işletmelerin tehlikeli maddeleri saklama ve taşıma işlemlerini çevreye ve insanlara zarar vermeden yapmasını amaçlamaktadır.

ADR Sözleşmesi’ne göre tehlikeli madde taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısı oldukça fazladır. Ancak, yine ADR Sözleşmesi’ne göre, tehlikeli madde tanımı sadece yanıcı/patlayıcı maddeler, akaryakıt gibi maddeleri kapsamamaktadır. Örneğin; basınçlı bidonlarda taşınan mısır yağı bile tehlikeli madde olarak görülmektedir. Buna benzer tehlikeli maddelerle ilgili yılda 50.000 kg üzerinde işlem yapan  her türlü işletme en az 1 tane Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) bulundurmak zorundadır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD), tehlikeli madde satışı ve üretimi yapan firmalarda alma, gönderme, taşıma, ambalajlama, depolama, yükleme, boşaltma gibi işlemlerin çevreye ve insana zarar vermeden yapılmasını denetlemekle görevli olan kişilerdir. Tehlikeli madde işi yapan firmalar, üretimden taşımaya kadar her türlü süreci ADR Sözleşmesi’nde belirtilen standartlara göre yapmakla yükümlüdür. Standartların dışına çıkıldığı takdirde oluşabilecek hata ve ihmalin insan hayatına mal olabileceği unutulmamalıdır.

Tehlikeli maddelerle ilgili faaliyette bulunan işletmeler için, yürürlüğe giren yönerge ile tehlikeli madde faaliyet belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu yönergeye göre, bir takvim yılı içerisinde net elli bin kg ve üstü işlem yapan; dolduran, boşaltan, yükleyen, paketleyen ve alıcı olan işletmeler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır.

Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almış olan işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğunu 01 Temmuz 2015 tarihi ile başlatmış olup; TMFB alan işletmelerin yaklaşık birçoğu için 01/01/2018 tarihine kadar bir muafiyet sağlanmıştır. Bunların arasında özellikle nakliyeciler ve benzin istasyonları gelmektedir. Yalnız şunu belirtelim ki; TMFB belgesi olan işletmenin muafiyeti olsa dahi yılda bir kez faaliyette  bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki herhangi bir TMGDK’dan muafiyet durumunu belirten rapor alma zorunluluğu bulunmaktadır.

ADR ve Muafiyet Hakkında Merak Edilenler

TMFB belgesi olan ancak; TMGD, TMGDK ve muafiyet ile ilgili birçok konuyu merak eden işletmeler mevcuttur. Öncelikle, Avrupa TMGDK olarak işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışmak, daha kaliteli hizmet sunmak ve merak edilen konulara açıklık getirmek amacıyla işletmelerimize yardımcı olmak için çalışmaktayız.

Bütün bu konularla ilgili kaliteli ve güvenilir bir hizmet alabilmenizi sağlamak için, Tehlikeli malların karayolu ile taşınması esnasında oluşabilecek kazaların önüne geçebilmek adına, riskleri en aza indirebilmek ve gerekli önlemleri almak için Avrupa TMGDK olarak her zaman yanınızdayız. İşletmenizin muafiyet kapsamında olup olmadığının kontrolü, ilgili mevzuatların sizin adınıza takip edilmesi, gelişmelerden zamanında haberdar olmanız  için uzman kadromuzla en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Ayrıca Mevzuat değişikliklerinden haberdar olmanızı sağlamak adına tarafınıza düzenli olarak bildirim sağlanmaktadır.

 

Yorum yapmak için giriş yapınız

Return to top of page

Hemen Ara