Skip links

Mevzuat

bakanliktan-yonetmelikte-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik

Bakanlıktan Yönetmelikte Değişiklik Yapılamasına Dair Yönetmelik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 07.10.2020 Çarşamba günü 31267 Sayılı Resmi Gazetede “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Yönetmelik değişikliği metnini aşağıda bulabilirsiniz.   TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı

bakanlıktan-bolgelere-yazili-talimat

Bakanlıktan Bölgelere TMFB Başvurularına İlişkin Yazılı Talimat

Bakanlıktan TMFB Başvurularına İlişkin Bölgelere  Gönderilen Yazılı Talimat Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Bölge Müdürlükleri tarafından UAB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne (TMKT) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) başvurularına ilişkin yaşanılan sorun, şikâyet, görüş ve önerilerin iletilmesi üzerine yapılan toplantı sonucunda alınan

tmfb-ek-3-raporu

TMFB Ek-3 Raporu Nedir?

TMFB Ek-3 raporu; Tehlikeli maddelerle iştigali olan işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alma, yenileme ve faaliyet konusu değişikliği için yapacağı müracaatlar sırasında hazırlanması ve başvuru ekinde sunulması zorunlu olan bir rapordur. Ek-3 raporu 11/06/2019 tarihinde yeni TMFB yönergesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte zorunlu hale gelmiştir.

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Genelgesi (2019/TMKTDGM-01)

UAB TMKTDGM; Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar ile ilgili 29.08.2019 tarih ve 40277820-020-E.62408 sayılı Genelge yayınlamıştır. Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Genelgesi (2019/TMKTDGM-01): Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlarla ilgili Kurum İçi Muayene Hizmeti (IS), Tasarım Tip Onay, test ve muayene işlemleri ile ilgili Bakanlığımız 19.02.2019 tarih ve 13129 sayılı Talimatı ile;

TMFB Duyuru

Bakanlıktan TMFB Yönergesi ile İlgili Duyuru!

BAKANLIKTAN TMFB YÖNERGESİ İLE İLGİLİ DUYURU! 11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren TMFB yönergesinin bazı maddelerinin sektördeki bazı işletmeler tarafından yanlış yorumlanmasından dolayı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKT) tarafından 04.07.2019 tarihinde kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bir duyuru

ADR ve Muafiyet

Tehlikeli Malların Karayollarında Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması 2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalandı ve 2015 yılında uygulamaya konuldu. Bu uluslararası sözleşme tehlikeli maddelerle çalışan işletmelerin tehlikeli maddeleri saklama ve taşıma işlemlerini çevreye ve insanlara zarar vermeden yapmasını amaçlamaktadır. ADR Sözleşmesi’ne göre tehlikeli madde taşımacılığı

TMFB Yönergesi

Yeni Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Yönergesi Yürürlüğe Girdi!

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında yeni TMFB Yönergesi 11/06/2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık oluru ile yürürlüğe girdi. Yeni yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte TMFB düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslarda bazı değişiklikler oldu. Önemli gördüğümüz değişiklikleri sizin için aşağıya hazırladık.

Araç ve Araç Personeli İçin Bulunması Gereken Donanımlar

Tehlikeli madde taşıyan bütün araçlarda bulundurulması zorunlu olan donanım ve teçhizatlar vardır. Olası bir kazada herhangi birinin eksik olması halinde ciddi sonuçlara sebebiyet vermeleri kaçınılmazdır. Öncelikle sürücünün bütün belgeleri eksiksiz olmalıdır. ADR uygunluk belgesi, taşıma evrakı gibi gerekli olan belgelerin eksik olması halinde sürücü yola

Kimyasal Maddeler ve ADR

Kimyasal madde yapısını incelemekle beraber maddenin canlılarla ve çevreyle olan ilişkisini inceleyen bir bilim dalıdır. Kimya bilimi insanlıkla beraber varoluştur. Çünkü kimya canlıların hayat karşısındaki acizliğine merhem olmuştur. Doğanın risklerine kalkan olmuş bir bilimdir kimya. Çünkü bilinmezlik riskleri beraberinde getirir. MSDS Nedir? MSDS  kimyasal maddelerin

Tehlikeli Maddelerin Havayolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik

  13 Nisan 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30390 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN HAVAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; havayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, seri,

error: Kopyalama Engellenmiştir.