Skip links

Date:
29 Ocak 2018

İzmir Bölgesi illerinden olan Denizli’nin ekonomisi tarıma dayanır. Son 15 yıldır sanâyi sektöründe mühim gelişme olmuştur. Faal nüfûsun % 70’i tarım, balıkçılık ve ormancılıkla uğraşır. Gayri sâfi hâsılanın (bürüt gelirin) % 40’ı tarım, % 15’i sanâyiden sağlanır. Bu kadar önemli sanayi kuruluşlarının olduğu yerde Denizli TMGD hizmetinin önemi her geçen sene artmaktadır.

Mâdencilik, tarım, hayvancılık ve ormancılık kadar zengin değildir. Başlıca mâdenleri Krom, sodyum sülfat, linyit, kil ve alçıtaşıdır.

Denizli ilinde sanâyi hızla gelişmektedir. Dokuma ve metal sanâyii ön sıradadır.Başlıca büyük sanayi dalları Basma ve boyama sanayi , döküm sanayi ve elektronik ve gıda sanayidir. Özellikle boya sanayisinde Denizli TMGD ciddi cezalardan kurtulmanızı sağlamaktadır.

Bu fabrikaların dışında ayrıca ayakkabı, kablo, somun, civata, tuğla, plâstik, sunta, mukavva, oksijen gazı, cam ürünleri, pamuk ipliği, yem, kuru yemiş, un, kireç, motor parçaları, dericilik, mobilya ve mermer levha üreten sanayi şirket ve tesisleri vardır. Denizli’nin yakın bir gelecekte bir sanayi merkezi hâline gelmesi beklenmektedir. Aklınıza takılan Denizli TMGD konusu ile ilgili tüm soru ve taleplerinizi, bize çekinmeden sorabilirsiniz.

Hali hazırda sanayi kenti olan b u derece önemli bir büyüme oranı beklenen Denizli ilinde , Tehlikeli Madde Faaliyetlerinde artış olacağının da göstergesidir.

Avrupa TMGD olarak İzmir bölgesinde ki faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir.

Avrupa Tmgd ailesi diğer tüm illerde olduğu gibi Tehlikeli Madde Taşımacılık Danışmanlığında bir çok firmanın tercih sebebi olmamızın sebebi işletme analizinin doğru biçimlerde yapılması, profesyonel yollarla ihtiyaçlara yönelik uygulanan eksiklerin temini için yöntem gösterilmesi , pratik ve kurumsal bir işletme oluşumuzdur.

Firmamızın misyonu çerçevesinde Tehlikeli Madde Taşımacılığının gerektirdiği şartları , düzenlemeleri ve takibini Denizli TMGD olarak üstlenmek istiyoruz.

Daha fazla bilgi almak, sıkça sorulan soruları okumak ve sektörleri incelemek için TMGD sayfamızı inceleyiniz.

Denizli TMGD
error: Kopyalama Engellenmiştir.