Skip links

SINIF 4.2: Kendiliğinden Yanmaya Yatkın Maddeler

Sınıf 4.2 başlığı aşağıdakileri kapsar:

– Piroforik maddeler, karışımlar ve çözeltiler (sıvı veya katı) dahil olmak üzere, küçük

miktarlarda olsa bile hava ile temas ettiğinde beş dakika içinde tutuşan maddelerdir.
Bunlar;

Sınıf 4.2 içerisinde kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler olarak tanımlanır ve

– Kendiliğinden ısınan maddeler ve nesneler, karışımlar ve çözeltiler dahil olmak üzere, hava ile temas ettiğinde hiçbir enerji kaynağı olmadan ısınmaya yatkın maddelerdir. Bu maddeler, yalnızca büyük miktarlarda (kilogram olarak) ve uzun bir süre sonunda (saatler veya günler) tutuşur.
Bu sınıf içine atanan maddelere örnek olarak ; Priforik maddeler , Metal Tozları örnek verilebilir.

Sınıf 4.2 Metal Tozları

  • Toz Metallurjisi yöntemi ile üretilen her çeşit parçanın ana hammaddesi,
  • Asbestli veya Asbest-free balataların üretiminde,
  • Elmas Kesici Takımlarda,
  • Boyalarda,
  • Patlayıcılarda,
  • Kimya Endüstrisinde,
  • Hidro-Metalurjide,
  • Pillerde, Renklendiricilerde, Mermer ve granit parlatma olarak kullanılır

ÖZELLiKLER

Kendiliğinden yanmaya yatkın madde, maddenin oksijen (havadaki) ile yavaş yavaş reaksiyona girmesi ile ısı ürettiği durumlardaki işlemdir. Üretilen ısının oranı, ısı kaybının oranını geçerse, maddenin sıcaklığı artar; bu da indüksiyon süresinde sonra maddenin kendiliğinden tutuşmasına ve yanmasına neden olabilir.

BAŞLICA TEHLİKELERİ ;

  1. Ambalajlar zarar görürse veya içindekiler dökülürse aniden yanma riski olması
  2. Suyla temas ettiğinde şiddetli tepki verebilmesi gibi.

Yorum yapmak için giriş yapınız

Return to top of page