Skip links

TEHLİKELİ MADDE FAALİYETLERİ VE TMGD HİZMETİ

TEHLİKELİ MADDE FAALİYETLERİNDE İŞLETME KAYIPLARINI ÖNLEMEK İÇİN YASAL ZORUNLULUK OLAN TMGD HİZMETİ

ADR mevzuatına ve güncel Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre;
İşletme içerisinde kendi arıtma tesisi, atık depolama tesisi, atık deposu, tehlikeli madde satışı, kendi akaryakıt tankeri, gaz tesisi, laboratuvarı, reviri, kendi sabit tankı olan bir üretim ya da satış tesisi ayrı ayrı bulunan işletme ya da hepsini barındıran bütün bir tesis olarak faaliyetini sürdürebilir. Bu gibi kontrolü zor işletmelerde daha fazla zaman ve efor harcanarak kontrol altında tutulabilmesi için gerekli altyapı ve sistemi oluşturulmalıdır. İşletmede çalışan personel konuya daha fazla duyarlı ve hakim olmalıdır. Personelin bu hakimiyeti, personelin tabi tutulduğu eğitime bağlı olarak arttırılmaktadır. Tehlikeli maddeler konusunda personelin var olan kültür altyapısını, kalibre ederek ADR’li bir çalışma hayatını işletmeye, yönetimden başlayarak bütün personele entegre edilmesi gerekmektedir. Bu yapılanmanın tamamı işletmeye atanacak tehlikeli madde güvenlik danışmanı tarafından sağlanması amaçlanmaktadır. Bu yönden işletmede tehlikeli madde faaliyetleri organizasyonunu yöneten danışmanın tecrübesi önemlidir.

Tehlikeli madde faaliyetlerinde maddeyi üreten, satışını yapan, kullanan işletmeler yurt dışı ve yurt içi tedarik zincirinden bütün yasal tedbir kriterlerini sağlamak zorundadırlar. Küresel anlamda, çevre güvenliği, işletme güvenliği, trafik güvenliği, personel güvenliği için hem yasal hem manevi hem maddi hem de hukuki zorunluluk haline gelmektedir. Bu sebepten işlemlerin süreklilik arzetmesi ve kapsamlı olması sebebiyle birçok disiplini kontrol etmesi gereken,  aksama yaşatmadan entegre olarak danışman tarafından devam ettirilmek zorundadır . Bunun için de tehlikeli madde güvenlik danışmanının bütün mevzuata ve disipline hakim kişilerle çalışılmalıdır. İşletmeyi, kurumu doğru veya doğruya en yakın şekilde yönlendirmelidir. Maddenin güvenliği, bu sayede, hem işletmenin güvenliği hem işletmenin geleceği garanti altına alınacak ve minimum kayıplarla ya da kayıpsız şekilde ticari faaliyetlerine devam ettirilmesine katkıda bulunulacaktır. İşletmeye Herhangi bir bilgi, deneyim eksikliği, yetersizliği bulunan tehlikeli madde güvenlik danışmanı, bu şekilde kayıp olarak yansıyacak faaliyetlerde bulunabilir.

Bazı işletmeler tarafından yanlış düşünülen konular;

“Biz taşıma yapmıyoruz ki”
“Bizim işletmenin tehlikeli madde faaliyeti yok ki”
“Bizim atığımız yok ki”
“Bizim atık firmamız var”
“Bizim iş güvenlikçimiz var”
“Bizim kimyasallar tehlikeli değil”

İşletme olarak bu düşünceler gibi yorum yapıyorsanız yanlış güzergahta ilerliyorsunuz demektir.

Tehlikeli Madde Faaliyetleri Nelerdir ?

Tehlikeli madde faaliyetleri yalnızca madde ile ilgili değildir. Faaliyet içerisinde personel, şoför, operatör, tehlikeli madde taşıyan araç, tanker, ambalaj ( tüp, basınçlı kap, kriyojenik kap, kit, IBC, koli, sprey kutu, cam şişe, varil, bidon, teneke vb. ) depoları, boşaltım, doldurma ve yükleme ekipmanlarını kapsamaktadır. Tehlikeli madde güvenliği danışmanı sayesinde ayrıca, işletme içerisinde eğitimleri, denetimleri ile örülen, süreklilik öngören, klavuz olarak yönlendirme sağlayan, sistematik bir yapıdır. Bu kurulan sistem sayesinde TMGD mevzuata uygun, denetime hazır ve kazayı öngören bir işletme duyarlılığını ortaya çıkarır.

Denetimler hali hazırda, online, yol kenarı denetim istasyonlarında ve işletmelerde devam etmektedir. Ayrıca 01.01.2020 itibarıyla U-ETES ve U-ETDS olarak isimlendirilen sistemler faaliyete başlamış ve faaliyetleri kayıt altına almaya başlamıştır. 01.07.2020 tarihi itibarıyla da cezai işlem yapılacağı belirtilmektedir. Birçok işletmenin geriden gelen, bilgi verilmeden yazılan cezalar aldığı görülmektedir. İşletmeden çıkan araç E-devlete kayıt olmak zorundadır. U-ETES’e araç, şoför, araçta taşınan madde, araç güzergahı, plakası, K belgesi, faaliyet belgesi ve varacağı firmanın faaliyet belgesi bile sisteme uygun değilse taşıma yapılamayacak duruma gelecektir. Bu yönde firmalara, haberi olmadan yüklü ve birikmiş cezalar yansımaktadır. Bunun içinde işletmelere Avrupa TMGDK program altyapısı ile destek vermektedir.

Tehlikeli madde taşımacılığı sadece karayolu taşımacılığı (ADR) olarak düşünülmemeli, Ayrıca, denizyolu (IMDG) + karayolu (ADR), demir yolu (RID) + karayolu (ADR), hava yolu + karayolu (ADR) ile tek tek ya da çok modlu tehlikeli madde taşımacılığı alanları mevcuttur. Bu gibi bütün konularda danışmanlık hizmeti alma yükümlülüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mevzuatı gereğince bütün işletmeleri konu hakkında araştırma yapmaya sevk etmektedir. Yanlış kaynaklardan beslenen kişiler tarafından farklı güzergaha ilerleyen, vakit kaybı yaşayan bir çok firma, hatasını anladığında bulduğu ilk kavşaktan çıkış yönüne dönmeye ve doğru başlangıç noktasını aramaya başlamaktadır. Bu yönde geri dönüş yapan birçok firma ile güvenle ve başarıyla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

İşletmeniz Kapsamda Mı ?

Çeşitli asitler, sanayide kullanılan gazların tamamı, akaryakıtlar, boyalar, kaplama malzemeleri, patlayıcı maddeler, havai fişekler, çeşitli yağlar, reçineler, dezenfektanlar, lpg, propan, radyoaktif maddeler, tehlikeli atıklar, aerosoller, ferro silisyum, atık çamurlar, atık talaşlar, atık kompozit maddeler, çevreye zararlı maddeler, akü, lityum piller, florasan lambalar, bulaşıcı maddeler, revir hastane atıkları, kan numuneleri ve mevzuata göre belirlenmiş 3540 adet tehlikeli maddeden herhangi biridir. Eğer bu maddelerden herhangi biriyle faaliyetiniz mevcutsa Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ( UAB )’nın, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ( UHDGM ) bölgelerinden TMGDK aracılığıyla, tehlikeli madde faaliyet belgesi hazırlanması ve işletmeye kazandırılması, alınması gerekmektedir. Eğer ki yıllık tehlikeli madde ile toplam faaliyet miktarı 5 ton bile olsa sistemde gözükmemeniz için, herhangi bir ceza yansımaması için Muafiyet Belgesi hazırlanması gerekmektedir.

Yukarıda bahsi geçen eksiklik ve uygunsuzluklarda ötürü, işletmede maddi kayıplar ya da prestij kaybına sebep olunması için, deneyimli, eğitim altyapısı tamamlanmış, teknik destek anlamında kadrosu sağlam kurum ve kişilerle çalışılması, uzun vadede işletmenin faydasına olacaktır. İşletmenize katkı sağlama anlamında, işletmenin kültür altyapı seviyesini belirleyecek, tehlikeli madde güvenliğini arttıracak, yasal mevzuata uygun çalışma koşullarını sağlayacak, işletme ve ülke standartlarının seviyesini yükseltecektir.

Yani işletmenizin tehlikeli madde faaliyetleri için yaptığı işi bilen, işletmedeki sağlam yapılanmayı oluşturacak danışman firma, tehlikeli madde güvenlik danışmanı ile çalışmanız neticesinde kısa ve uzun vadede görünür / görünmez kazançları olacaktır. Aksini düşünecek olursak ta görünür veya görünmez kayıplarınız varsa bile işletmenin bundan hemen haberi olmayabilir. Bazen maddi ve manevi kayıplarınız geri dönülmesi geç olmuş, ödenmesi güç ve imkânsız meblağlar haline gelmiş olabilir.
Avrupa TMGDK olarak tehlikeli madde veya kimyasal kullanan, taşıyan, üreten, paketleyen, alan, gönderen, boşaltan, dolduran bir yapılanmanız varsa, birçok konuda işletmenizin hizmetindeyiz.

Yazı İle İlgili Kaynak Mevzuatlar;

2011 Karayolu Taşıma Kanunu,
2014 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ,
2016 Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik,
2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge,
2018 Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği,
2019 Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
2019 Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge,
2019 Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması,
2020 Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

MURAT ÇAKIR

Ulaştırma ve Altyapı bakanlığının Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü‘nün Yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGD-K) olarak her alanda ve sektörde uzman ve tecrübeli danışmanlarımızla işletmenize detaylı ve teknolojik çözümler sunarak avantajlı duruma gelmenize yardımcı oluyoruz. İhtiyacınız olan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmalığı (TMGD) hizmetini size en iyi ve hızlı şekilde veriyoruz. Daha detaylı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) başvurularınızda beyan edilmesi zorunlu olan TMFB (EK-3) raporunu işletmeniz için, alanında uzman danışmanlarımızla hatasız ve eksiksiz olarak hazırlayabiliriz.

error: Kopyalama Engellenmiştir.