Skip links

SINIF 5.2: Organik Peroksitler

Sınıf 5.2 başlığı organik peroksitler ve organik peroksit formülasyonlarını kapsar.

Organik peroksitler;Sıcaklık kontrolü gereken ve sıcaklık kontrolü gerektirmeyen olarak

2 alt gruba ayrılır.

Özellikler

Organik peroksitler, normal veya yüksek sıcaklıklarda, ekzotermik bozunmaya yatkındır. Bozunma, ısı, katışkılarla (örn., asitler, ağır-metal bileşikleri, aminler) temas, sürtünme veya darbe ile başlatılabilir.

Bozunma hızı, sıcaklık ile artar ve organik madde formülasyonuna göre değişiklik gösterir. Bozunma, zararlı veya alevlenebilir gazların veya buharların ortaya çıkması ile sonuçlanabilir. Belli organik peroksitlerin taşınması sırasında sıcaklık kontrol altında tutulmalıdır. Bazı organik peroksitler, özellikle bir kap içerisinde bulunuyorlarsa, patlayarak çözünebilir. Bu özellik seyrelticilerin eklenmesiyle veya uygun ambalajların kullanılmasıyla değiştirilebilir. Birçok organik peroksit şiddetli bir biçimde yanar. Organik

peroksitlerin gözlerle temasından kaçınılmalıdır. Bazı organik peroksitler çok kısa bir temasla bile gözün korneasına ciddi hasarlar verebilir veya deride aşınmaya yol açabilir.

Organik Peroksitlere örnek olarak ; Amonyum Nitrat verilebilir.:

Ağırlıklı olarak tarım sektöründe kullanılan Amonyum Nitrat;

Amonyum katyonunun nitrat tuzudur. Beyaz kristal bir katıdır ve suda çok çözünür. Ağırlıklı olarak tarımda yüksek azotlu bir gübre olarak kullanılır

Başlıca Tehlikeler ;

  1. Yüksek sıcaklıklarda , diğer maddelerle temasta ( örn asit , ağır metal bileşikleri veya aminler ) , sürtünmede veya şokta  egzotermik  parçalanma  riski olması
  2. Zararlı ve alevlenir gazların veya buharların oluşmasına ya da kendiliğinden tutuşmaya neden olabilmesi
  3. Alevlenebilir veya tutuşabilir maddelerle ( örn; Talaş) karıştırılmamalıdır.

Yorum yapmak için giriş yapınız

Return to top of page