Skip links

Şirket Araçlarının ADR Uygunluk Durumu ve Muafiyetler

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti ADR Mevzuatı Kapsamında Şirket Araçlarının ADR Uygunluk Durumu ve Muafiyetler

Taşıt Uygunluk Belgesi / ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan ancak, Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara başvuruda bulunarak araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesi almış taşıt sahipleri;

 1. a) 2014 model araçlar için 1.7.2017 tarihine kadar süre verilmiştir,
 2. b) 2013 model araçlar için 31.12.2017 tarihine kadar süre verilmiştir,
 3. c) 2012 model araçlar için 1.7.2018 tarihine kadar süre verilmiştir,
 4. d) 2009-2011 model araçlar için 31.12.2018 tarihine kadar süre verilmiştir,
 5. e) 2005-2008 model araçlar için 01.07.2019 tarihine kadar süre verilmiştir,
 6. e) 2004 ve daha öncesi model araçlar için 31.12.2019 tarihine kadar süre verilmiştir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum yada kuruluştan Araç Uygunluk Belgesi / ADR Uygunluk Belgesi almak zorundadırlar.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkilendirdiği kurum yada kuruluşa başvurarak Araç Durum Tespit Belgesi almayan taşıtlara idari para cezası uygulanır.

Araçlara düzenlenen Araç Durum Tespit Belgesi hiçbir zaman Araç Uygunluk Belgesi (ADR Uygunluk Belgesi) YERİNE GEÇMEZ.

(30/12/2016 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Geçici Madde-1)

Yukardaki duyuru birçok yerden elinize ulaşmıştır. Ancak kafalarda soru işaretleri bitmemektedir.

Bu konularla ilgili Sıkça Sorulan Sorular’dan bazılarını sizin için derledik:

Tehlikeli Mal sevkiyatı yapıyorum;

 1. Aracım mini van / kamyonet, bu araç için ADR Uygunluk Belgesi Gerekir mi?

Hangi ürünlerin dışında, ambalajlı olarak tehlikeli madde taşıyan araçlarda istenen teknik özellikleri bizimle irtibata geçerek öğrenebilirsiniz. Sıvı / gaz taşıyan tanker, portatif tank, tank-konteyner vb araçlar ve silobazlar dışındaki araçlar için ADR Uygunluk Belgesi gerekmemektedir. Detaylı bilgi için Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ile iletişime geçiniz.

 1. Aracım mini van /kamyonet, bu aracımın sürücüsü için SRC-5 Belgesi Gerekir mi?

Tehlikeli madde taşıyan tüm araçlarda (aracın türüne bakılmaksızın) sürücünün SRC-5 belgesi bulunması zorunludur. Ancak, bazı ambalajlı taşımalarda, taşınan maddenin sınıfına, miktarına, ambalajına bağlı olarak muafiyetler bulunması halinde o taşıma sırasında SRC-5 aranmaz. Detaylı bilgi için Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ile iletişime geçiniz.

 1. Araçlarım için şirketimde tek SRC-5 li sürücü olması yeterli midir?

Katı, Sıvı ve Gaz halindeki Tehlikeli Maddelerin dökme şekilde tanker, silobaz vb araçlarla taşınması ya da ambalajlı şekilde otomobil, minibüs, kamyonet, kamyon, konteyner, tır vb her türlü araçla taşınması sırasında, herhangi bir muafiyet söz konusu değilse araç sürücüsünün mutlaka TAŞIMAYA UYGUN bir ADR Sürücü Sertifikası’na (SRC-5) sahip olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu nedenle Tehlikeli Madde taşıyan birden fazla araç kullanan bir işletmenin aynı anda sevkiyat yapabilmesi için yeterli sayıda SRC-5 belgeli sürücü bulundurması gerekir. Bunun yanı sıra SRC-5 belgeli tek sürücü olması durumunda bu sürücü, sahip olduğu SRC-5 belgesinin kendisine yetki verdiği ölçüde her türlü araçla bu taşımaları gerçekleştirebilir. Detaylı bilgi için Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ile iletişime geçiniz.

 1. Araçlarım kapalı kasa (Transporter, Transit vb) bu araçlar için ADR Uygunluk Belgesi Gerekir mi?

Detaylı bilgi için Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ile iletişime geçiniz.

 1. Araçlarım kapalı kasa (Transporter, Transit vb) bu araçların sürücüsü için SRC-5 Belgesi Gerekir mi?

Detaylı bilgi için Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ile iletişime geçiniz.

 1. Nakliye sırasında aracımda sürücü dışında başka birilerini taşıyabilir miyim?

Tehlikeli Madde taşıyan araçta, işletmenin o araçta resmi olarak görevlendirdiği kişiler ve sürücü haricinde herhangi bir üçüncü şahsın bulunması kesinlikle yasaktır. Detaylı bilgi için Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ile iletişime geçiniz.

 1. Sürücü ve yanındakiler için özel bir teçhizat veya eğitim gerekli mi? Bu eğitimi kim verebilir?

Sürücü, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan bir Eğitim Kurumu’na başvurarak (yapacağı taşıma türüne uygun şekilde) SRC-5 Eğitimi almalı ve bu eğitimin ardından Ulaştırma Bakanlığı’nın yaptığı SRC-5 sınavında başarılı olarak bu belgeyi almaya hak kazanmış olmalıdır.

Araçta sürücü haricinde görevlendirilen diğer kişilere ve sürücüye işletmenin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı tarafından “Genel Bilinçlendirme Eğitimi” ve “Göreve Özgü Eğitim” verilmesi gerekmektedir. Detaylı bilgi için Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ile iletişime geçiniz.

 1. İşletmemde birçok ürün var, bunları paketli olarak müşterilerime yolluyorum. ADR’den nasıl muaf olabilirim. Bunun analizini kim yapıyor?

ADR kapsamında yer alan Tehlikeli Maddelerin paketli (ambalajlı) olarak taşınması sırasında, maddenin sınıfına, miktarına ve diğer bazı özelliklerine göre bazı muafiyetler olabilmektedir. Fakat bu muafiyetler çoğunlukla ADR’nin tamamından değil, bazı kurallarından muaf olmayı sağlar. Bunun tespiti işletmenin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı tarafından yapılır ve bu tespitin doğru bir şekilde yapılarak işletmeye avantaj sağlayacak olan muafiyet kurallarının doğru uygulanması deneyimli ve dikkatli bir TMGD ile mümkün olabilir. Detaylı bilgi için Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ile iletişime geçiniz.

 1. Kamyonet tarzı araçlar ile sevk ettiğim tehlikeli mallar ile bir kaza gerçekleşirse Ulaştırma Bakanlığına bildirilmesi gerekir mi?

Tehlikeli Maddelerin dolumu, yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması sırasında herhangi bir kaza (ya da sorun) meydana gelmesi durumunda (dikkatsizlik, teknik bir problem, ambalajın hasar görmesi vb herhangi bir nedenle maddenin dışarı dökülmesi, ortalığa saçılması, aracın trafikte seyir halindeyken herhangi bir sorun nedeniyle yola devam edemeyecek olması, maddelerin bu yüzden başka bir araca transfer edilmesine ihtiyaç duyulması, aracın kaza geçirmesi vb) derhal işletmenin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı haberdar edilmelidir. Detaylı bilgi için Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ile iletişime geçiniz.

 1. Aracım, sürücüm ve yolcular için ne tür kurallar bulunmaktadır?

Tehlikeli Madde taşıyan araçlarda bulunması zorunlu olan bazı belgeler, işaretler, levhalar, teçhizatlar ve kişisel koruyucu ekipmanlar mevcut olup bunlar taşımanın şekline, taşınan maddelerin sınıfına ve bazı diğer özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Sürücü gerekli eğitimi alarak sınavda başarı gösterip SRC-5 belgesini almış olmalı, araçta görevlendirilen üçüncü şahıslar da sürücü ile birlikte TMGD tarafından eğitime tabi tutulmalı, araçta kullanmaları gereken teçhizat ve kişisel koruyucu ekipmanların özelliklerini, bunları nasıl kullanacaklarını, herhangi bir risk ya da kaza anında ne yapacaklarını öğrenmeli ve taşımanın gerektirdiği tüm ADR kurallarını mevzuatlara uygun şekilde uygulamalıdır. Detaylı bilgi için Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ile iletişime geçiniz.

 1. Taşıdığım tehlikeli malların ambalajlarında dikkat edilmesi gereken özellikler var mıdır?

Tehlikeli Maddelerin ambalajlı taşınması durumunda, ADR’ye uygun şekilde, yetkili resmi makamlarca yetkilendirilmiş üreticiler tarafından üretilen ve uluslararası koda sahip, ADR’li ambalajlarda taşınması zorunludur. Ambalajlarla ilgili kural ve zorunluluklar her türlü ayrıntısıyla ADR’de yer almakta olup bunlar işletmenin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı tarafından tespit ve takip edilmelidir. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, gerek ambalajlar gerekse ambalajlı veya dökme taşıma yapan araçlarla ilgili kuralların yerine getirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmakla ve işletmeye öneriler sunmakla yükümlüdür. Detaylı bilgi için Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ile iletişime geçiniz.

 1. Taşıma sırasında nelere dikkat edilmelidir?

Tehlikeli Maddelerin taşınması sırasında, taşınan maddenin tüm özellikleri, tehlikeleri, yaratacağı riskler, alınacak önlemler, ambalajlar ve araçlarla ilgili özellikler ve gereklilikler, uyulması gereken tüm kurallar, herhangi bir risk ya da kaza durumunda yapılması gerekenler, yasaklar, sorumluluklar maddeleri gönderen işletme yöneticileri ve paketleyen, dolduran, yükleyen, taşıyan, boşaltan tüm çalışanlarca çok iyi bilinmeli ve ihmal ve ihlal olmaksızın uygulanmalıdır.

Tüm bu kuralların, Tehlikeli Maddelerin insana, diğer canlılara ve çevreye zarar vermeden GÜVENLİ TAŞINMASI amacına yönelik olduğu unutulmamalıdır.

Detaylı bilgi için Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ile iletişime geçiniz.

MUAFİYETLER

Sınırlı ve İstisnai Miktar Muafiyeti Nedir?

ADR kapsamındaki tehlikeli maddelerin birçoğu için ambalajlı taşınması durumunda sınırlı ve istisnai miktarlar bulunmaktadır. Sınırlı ve istisnai miktarı 0 (sıfır) olmayan Tehlikeli Maddeler, ADR’de belirtilen kurallara uygun olarak üretilmiş, hazırlanmış, etiketlenmiş olan ambalajlarla ve ADR’de o madde için izin verildiği miktarlarda taşındığı taktirde, bazı ADR kurallarından muaf olarak taşınabilir.

Detaylı bilgi için Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ile iletişime geçiniz.

Serbest Miktar Muafiyeti Nedir? İşletmeye Ne gibi Avantajlar Sağlar?

ADR kapsamındaki tehlikeli maddelerin birçoğu için serbest taşıma miktarı bulunmaktadır. Tehlikeli maddeler için, ambalajlı taşınması halinde ADR’nin bazı kurallarından muaf olarak taşınabileceği miktarlar ve bu muafiyetin hangi kuralların uygulanma zorunluluğunu ortadan kaldırdığı ADR’de net bir şekilde belirtilmiştir.

Serbest miktar muafiyeti sadece ambalajlı taşımalarda mümkün olup bazı maddeler için ise (ambalajlı taşınsa dahi) böyle bir muafiyet söz konusu değildir.

Muafiyetlerle ilgili bu ayrımların ve tespitlerin TMGD tarafından doğru yapılması, işletmenin muafiyet kapsamındaki avantajlardan yararlanabilmesi ve taşıma kurallarının yerine getirilmesi açısından çok önemlidir. Detaylı bilgi için Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ile iletişime geçiniz.

Serbest Miktar Muafiyeti’nin, Muafiyet Koşullarının Sağlandığı Taşıma İle İlgili Olarak İşletmeye Sağlayacağı Başlıca Avantajlar Şunlardır:

 • Sürücünün SRC-5 (ADR) Belgesi olmasına gerek yoktur.
 • Araçta Yazılı Talimat olmasına gerek yoktur.
 • Araç için herhangi bir tünel kısıtlaması yoktur.
 • Araçta bir adet 2 kg.lık yangın tüpü olması yeterlidir.
 • Araç üzerinde herhangi bir işaretleme olmasına gerek yoktur.

Detaylı bilgi için Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ile iletişime geçiniz.

#ADRUygunlukDurumu, #Araç, #Şirket

Comments are closed.

error: Kopyalama Engellenmiştir.