Skip links

Tehlikeli Atıklar Nedir?

İnsanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen, süresi dolmuş ve canlı sahasından uzaklaştırılması gereken maddelere atık denir. Atık ile çöp birbiriyle karıştırılmaması gereken iki ayrı maddedir. Çöp; (kağıt, metal, plastik…) ayrıştırıldıktan sonra geriye kalan kısmı geri dönüşüme kazandırılması mümkün olmayan artık malzemelerden oluşmaktadır.  Atıklar ise; içinde barındırdığı maddelerin ayrıştırılması sonucunda geri dönüşüme kazandırılabilirler. Böylelikle ülke ekonomisine de katma değer sağlanabilmektedir.

Hızlı nüfus artışı ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte doğada bulunan kaynaklar azalma göstermektedir. Doğal kaynaklarda çeşitli bozulmalar meydana gelmektedir. Bundan dolayı; doğaya bırakılan atık miktarları da fazla olmaktadır. Doğada yıllarca çözünmeyen atıkların çevre kirliliğine sebep olacağı açıktır.

Bütün bunların dışında; çevreye atılan bir çok madde tehlike arz etmektedir . Atık aküler, kirli solventler (çözücü), yağlı mekanik parçalar, redüktör ve hidrolik yağlar… atıklar arasında yer almaktadır. Bu gibi atıkların insan sağlığına ve çevreye zarar vermemesi için bir takım özel işlemlerden geçirilmesi gerekmektedir. Elleçleme tesislerinde bu atıkların parçalanması, kırılması uygun makineler tarafından gerçekleştirilmektedir. Atıklardan türetilmiş yakıtlar elde edilen tesisler mevcuttur. Bu tesisler yakıt üretirken aynı zamanda atık malzemeleri sınıflandırarak geri dönüşüme kazandırılmasını sağladığı gibi; geri dönüşümü mümkün olmayan naylon, poşet, elyaf gibi atıklardan da katı yakıt üretimi sağlamaktadır.

Sonuç olarak; atıklar çevreye ve insan sağlığına zarar verdikleri için gelişigüzel atılmamalıdır.  Atıkların doğru şekilde işlenmesini sağlayan tesisler mevcuttur ve bu tesisler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmıştır.

error: Kopyalama Engellenmiştir.