Skip links

TMFB Ek-3 Raporu Nedir?

TMFB Ek-3 raporu; Tehlikeli maddelerle iştigali olan işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alma, yenileme ve faaliyet konusu değişikliği için yapacağı müracaatlar sırasında hazırlanması ve başvuru ekinde sunulması zorunlu olan bir rapordur. Ek-3 raporu 11/06/2019 tarihinde yeni TMFB yönergesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte zorunlu hale gelmiştir.

Hangi İşletmeler için TMFB Ek-3 raporu düzenlenmelidir?

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi  yönergesi kapsamında olup olmadığını tespit ettirmek isteyen, kapsamda olup faaliyet konularını tespit ettirme zorunluluğu olan veya kapsamda olup faaliyet belgesini iptal ettirmek isteyen işletmeler için Ek-3 raporu düzenlenmelidir. TMFB alma, yenileme, iptal talebi ve faaliyet konusu değişikliği için yapılacak müracaatlar sırasında Ek-3 raporunu sunmayan işletmelerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

TMFB Ek-3 raporunu kim hazırlar?

Ek-3 raporu sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) tarafından yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları (TMGDK) tarafından hazırlanabilir. İşletmelerin bünyesinde çalışan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları (TMGD) tarafından hazırlanamaz. Raporun işletmenin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünde yetkilendirilmiş TMGDK tarafından hazırlaması gerekmektedir.

TMFB Ek-3 raporunun içeriği nedir? Raporda hangi konular incelenir?

Ek-3 raporunda işletmenin kapsamda olup olmadığı, kapsamdaysa faaliyet konuları, faaliyetlerin hangi taraflarca gerçekleştirildiği, tehlikeli maddelerin işletmeye gelirken ve gönderilirken kullanılan taşıma şekilleri ve bu taşımaların uygunluğu tespit edilir ve detaylı bir şekilde incelenir.

TMFB Ek-3 raporu TMGD hizmeti almaktan muaf olmak için mi hazırlanır?

Ek-3 raporu muafiyet için hazırlanan bir rapor değildir. Ek-3 raporu bir inceleme ve tespit raporudur. İşletmede yapılan detaylı inceleme sonucunda sadece ALICI olduğu tespit edilen işletmelerin danışmanlık hizmeti alma yükümlülüğü ortadan kalkar. Ancak yanlış ve eksik beyan sonucunda taraflar İdari Para Cezası ve Sicil kaybı yaşanmasına sebep olabilecek istenmeyen durumlar ile karşı karşıya kalabilirler.

TMFB Ek-3 raporu neden zorunlu hale gelmiştir?

Ek-3 raporu işletmelerin faaliyet konusu veya konularının uzman ve yetkili kişilerce doğru ve eksiksiz bir şekilde tespit edilebilmesi ve geçmişte hatalı beyan sebebiyle yanlış faaliyet konuları içeren faaliyet belgelerinin düzeltilebilmesi için zorunlu hale gelmiştir.

İşletmeniz için doğru ve eksiksiz Ek-3 raporu hazırlanmasını istiyorsanız Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş TMGDK olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Uzman ve tecrübeli kadromuzla Türkiye’nin 11 bölgesinde hizmet vermeye devam ediyoruz.

Ek-3 raporu için teklif almak istiyorsanız lütfen tıklayınız.

error: Kopyalama Engellenmiştir.