Skip links

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kimdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, ADR(Tehlikeli Maddelerin Karayolu’yla Taşınması) IMGD(Deniz Yoluyla Taşımacılık) RID(Demiryoluyla Taşımacılık) ADN(Akarsu Yollarıyla Taşımacılık) kapsamında görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş kişilerdir. ADR in uygulanmasını sağlayan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıdır. Bu bağlamda bakanlığın yetki verdiği kurumlarda ADR eğitimi alıp sonra TMGD sınavına katılan ve başarılı olan kişiler TMGD sertifikası almaya hak kazanır. Bu sertifikanın geçerlilik süresi 5 yıldır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları bireysel ve kurumsal olarak çalışabilmektedir. Bireysel çalışmalarda bir işletmeye, bakanlığın yetkilendirdiği kurum nezdinde sekiz işletmeye TMGD hizmeti sağlayabilir. Bu hizmeti sağlarken TMGD şu görevleri yürütür;

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Ne İş Yapar?

Yıllık 50 ton ve üstü tehlikeli madde faaliyetinde bulunan taşıyan, gönderen, depolayan, alıcı, elleçleyen tüm işletmelere danışmalık hizmeti sağlarlar. İşletmeleri bu faaliyetleri gerçekleştirirken ADR yi uygulamak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının görevidir. Risk analizi, personel eğitimi, tehlike durumlarının tespiti, bu durumların ortadan kaldırılmasını sağlamak ve denetim raporları tutarak bunları yazılı hale getirmek başlıca görevleridir. Böylece doğanın, çevrenin ve insan sağlığının olası tehlike faktörlerinden korunmasını sağlar. İşletmelerin TMGD bulundurmayarak olası kazalara davetiye çıkarmasının müeyyidesi vardır. Sonuçta tehlikeli maddeler ciddi felaketlere sebep olabilir insan sağlığı çevre ve doğa hiçbir zaman yabana atılmamalı ve tehlikeli madde bulunduran işletmeler itina göstererek Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alıp bir an önce danışman bulundurmalıdır aksi takdirde işletmelerin töhmet altında kalacakları muazzamdır. Hiçbir işletme biz tehlikeli madde bulundurmuyoruz dememeli, danışman ihtiyacımız yok, zorunlu değiliz dememeli, buna karar verecek kişi TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı)’dır. Tehlikeli Maddelerin ADR ye tabi olup olamadığında yine aynı şekilde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları belirlemektedir.

Bizde bu bağlamda Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmalığı Kurumu olarak firmanıza ait tehlikeli maddeleri belirlemek muaf olup olmadığınızı ve tüm prosedürleri uygulayıp birebir yerine getirmekle işletmeye ait ADR risklerini minimuma indirmeyi sağlamak görevimizdir. Bu sektörde kaliteli ve başarılı bir kurum olarak hizmetlerimizi sağlamaya devam ediyoruz.

Yorum yapmak için giriş yapınız

Return to top of page