Skip links

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

Hayatta kalma süreci daimi bir denetimi gerektitrir. Çevre canlıların yaşamını tehlikeye sokacak riskler taşır. Ve bu tehlikeler sadece canlı varlıklardan değil, alelade ortada bulunan maddelerden de gelebilir. Çünkü kimyasal maddeler zehirli, tahriş edici, patlayıcı ya da bulaşıcı olabilir. Bu yüzden bu maddeler taşınması sırasında risk teşkil etmektedir.

1957 yılında Cenevre’de karayollarında tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili bir uluslarası antlaşma imzalanmıştır. Fransızca başharflerinin birleştirmesiyle ADR başlıklı bu antlaşmayla güvenlik önlemleri belirlenmiş ve tehlikeli maddeler sınıflandırılmıştır. Böylece meydana gelebilecek riskler belirlenmiş olmuştur. Türkiye bu anlaşmayA 2010’ da taraf olmuştur.

Türkiye bu anlaşmaya taraf olmasıyla birlikte birtakım yükümlülük altına girmiştir. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşma Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlara yetki verilmiştir. Bakanlığa bağlı kurulan kurumlar bünyesinde tehlikeli madde güvenlik danışmanları  göreve başlamıştır.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının sorumluluğu bakanlıkça belirlenmiştir. Danışmanların görevi karayollarında taşınan tehlikeli maddelerin kazasız bir şekilde yerine ulaşmasını sağlamaktır.

ADR yönergesinde karayollarında tehlike arz edecek maddeler belirlenmiş olup depolanması yüklenmesi ile ilgili hükümler de bulunmaktadır. Bakanlıkça danışman bulundurması gereken firmalar için kriterler belirlenmiş aksi halde muhafiyet belgesi alınması şart konulmuştur.  Yıllık 50 ton ve üzeri tehlikeli madde bulunduran kuruluşlar mevzuata dahil olmaktadır. Ancak bazı tehlikeli maddeler için miktara bakılmaksızın bu yükümlülük altına girmaktedir. (Sınıf 1; patlayıcı maddeler) Bu koşullara uyan firmaların tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu vardır.

Tehlikeli madde faaliyet belgesi alan her firmanın tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurması gereklidir.  Tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurmamanın cezası aylık ihlal giderilinceye kadar 3500 tl ‘dir.  Para cezası caydırılığından çok insan hayatının risk caydırıcılığıda göz önünde bulundurulmalıdır.

Bakanlıkça yetkilendirilmiş Avrupa tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kurumu olarak tehlikeli madde taşıyan depolayan satan alan ve kullanan tüm kuruluşlara yasal zorunluluklar çerçevesinde hizmet vermekteyiz.

Yorum yapmak için giriş yapınız

Return to top of page