Skip links

Tehlikeli Madde Taşıma Zinciri Nedir?

Tehlikeli Madde Taşıma Zinciri Nedir?

Tehlikeli Madde Taşıma Zinciri :  Taşınırken potansiyel olarak tehlikeli olarak sınıflandırılan malları; karayolu, hava, deniz, veya demiryolu ile alıyor, boşaltıyor, yüklüyor, gönderiyor, paketliyor veya dolduruyorsanız taşıma işlemlerini ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uygun olarak düzenlemelisiniz. Bu tür taşımalar Tehlikeli Madde Taşımacılığı olarak adlandırılır. Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Kuruluşu (TMGDK) olarak yönetmeliklere uygunluğunuzu sağlamak için size danışmanlık ve destek vermekteyiz. İletişim sayfasımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Hangi İşletmeler Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sertifikası Alır?

Birleşmiş Milletler Yönetmelikleri, çeşitli tehlikeli madde veya maddelerin, hangi tehlike türüne tanımladığına dair bir sınıflandırma sistemi oluşturmuştur. Ayrılmış bu tehlike sınıfları bir sınıflandırma sistemine göre taşıma yöntemleri ile ilgili kuralları uyumlu hale getirir. Paketleme grubu (PG) daha sonra tehlike seviyesini PG I, PG II veya PG III’e göre sınıflandırır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Kuruluşu olarak size iştigal olduğunuz tehlikeli maddeler ile ilgili danışmanlık yapılacaktır.

Sınıf ve PG Birlikte, iç ve dış ambalajlar, ambalaj malzemelerinin uygunluğu ve taşıdıkları işaretler ve etiket dahil olmak üzere tehlikeli malları nasıl paketleyeceğinizi, etiketleyeceğinizi ve taşıyacağınızı belirtir.

Diğer düzenlemeler, tehlikeli mal sürücülerinin ve güvenlik danışmanlarının nitelikleri, alması gereken eğitimleri ve hangisini ne zaman kullanmaları gerektiğini tanımlar.

Tehlikeli malların karayolu, demiryolu, deniz ve hava yoluyla taşınması, uluslararası anlaşmalara, direktiflere ve yönetmeliklere paralel ve ulusal yasalara göre düzenlenir. Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Kuruluşu (TMGDK) olarak size iştigal olduğunuz tehlikeli maddeler ile ilgili danışmanlık yapılacaktır.

Tehlikeli maddelerin kullanılması, işlenmesi, ambalajlanması veya taşınmasıyla uğraşıyorsanız öncelikle bunları doğru sınıflandırmanız gerekir; böylece acil durum yetkilileri de dahil olmak üzere tedarik zincirindeki tüm organizasyonlar tehlikenin ne olduğunu tam olarak bildirecek ve anlayacaktır.

Tehlikeli mallar baskın tehlikelerine bağlı olarak farklı sınıflara ayrılır. BM, tehlikeli maddeleri aşağıdaki sınıflarda ve mümkün olan yerlerde bölünmeler halinde sınıflandırır:

UN Sınıfı Tehlikeli MaddelerBölüm(ler) Uygun iseSınıflandırma
1Patlayıcılar1.1 – 1.6Patlayıcı
2Gazlar2.1Yanıcı Gaz
2.2Yanıcı Olmayan, Toksit Olmayan
2.3Toksit Gas
3Yanıcı SıvılarYanıcı Sıvı
4Yanıcı Katılar4.1Yanıcı Katı
4.2Kendiliğinden Yanabilen Madde
4.3Su İle Temas Halinde Yanıcı Gaz Yayan Madde
5Oksitleyici Maddeler ve Organik Peroksitler5.1Oksitleyici Madde
5.2Organik Peroksit
6Zehirli ve Bulaşıcı Maddeler6.1Zehirli Madde
6.2Bulaşıcı Maddeler
7Radyoaktif MaddelerRadyoaktif Madde
8Aşındırıcı MaddelerAşındırıcı Madde
9Muhtelif Tehlikeli MaddelerMuhtelif Tehlikeli Madde

Tehlikeli malların sınıflandırılması, işaretlenmesi ve paketlenmesinden sorumlu olan yüklenici – mal taşımacılığı yapan kişi ya da işletme – sorumludur.

Taşınırken potansiyel olarak tehlikeli olarak sınıflandırılan malları; karayolu,hava, deniz, veya demiryolu ile alıyor, boşaltıyor, yüklüyor, gönderiyor, paketliyor veya dolduruyorsanız taşıma işlemlerini ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uygun olarak düzenlemekten sorumlusunuzdur. Yükleyen, gönderen, alan, boşaltan, paketleyen, dolduran işletmeler ile bu malları taşıyan işletmeler bu uygulamanın yasalara uygun olmasından sorumludur. Yukarda bulunan sınıflarda tehlikeli madde alan, yollayan, boşaltan yükleyen, paketleyen, dolduran firmalar tehlikeli madde faaliyet belgesi almalıdır ve Tehlikeli madde güvenlik danışmanlık hizmeti almalıdır.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yapan Firmalar için TMGD Hizmeti Kapsamı Nedir?

Tehlikeli malları ile düzenli olarak iştigal eden (alan, boşaltan, yükleyen, gönderen, paketleyen veya dolduran) işletmeler, yıllık elli ton ve üstünde Tehlikeli Maddeler ile iştigal ediyorlarsa, Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı (TMGD) atamalıdırlar. Mevzuatta yazan miktardan daha az miktarda tehlikeli madde alan, boşaltan, yükleyen, gönderen, paketleyen veya dolduran bir işletme iseniz TMGD atamanıza gerek yoktur. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Muafiyet Belgesini Yetkilendirilmiş (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık firmasından almanız gerekmektedir. Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık firması bakanlıkça yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

TMGD’nin 3 temel görevi vardır:

  • Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin kurallara uyumu izlemek
  • İşletmelerine tehlikeli madde taşımacılığı nedir ve ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermek
  • Tehlikeli malların taşınmasında faaliyet gösteren faaliyetlere ilişkin yıllık rapor hazırlama

TMGD’nin aşağıdaki konularda sorumluluğu vardır:

  • Güvenlik önlemleri ve prosedürleri izleme,
  • Herhangi bir kaza veya acil durumla ilgili raporların araştırılması, derlenmesi ve bildirilmesi,
  • Ulaşımın olası güvenlik unsurları konusunda danışmanlık

Bu yönetmelikler sadece nakliye işletmecisi değil, tehlikeli maddelerin taşınmasına izin veren herhangi bir işletmeye uygulanabilir. Bu alıcılar, gönderenler, nakliye firmaları, depolar ve işletimlerden toplanacak mal üreten üreticileri içerebilir. Sektörel bakıldığında ; Patlayıcı Madde Sektörü, Hastane ve Sağlık Sektörü, Kimya Sektörü, Boya Sektörü, Tekstil ve Deri Sektörü, Kozmetik Sektörü, İnşaat Sektörü, Doğal Taş ve Madencilik Sektörü, Enerji Sektörü, Gemi ve Denizcilik Sektörü, Lojistik ve Depolama Sektörü, Ziraat ve Tarım Sektörü, Akaryakıt ve Taşımacılık Sektörü, Ambalaj ve Baskı Sektörü, Perakende Sektörü örnek olarak gösterilebilir.

TMGD’nin Eğitimi;

TMGD olabilmek için şunlar yapmalıdır:

  • Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim almış olmak,
  • Bakanlıkça yapılan yazılı bir sınavı geçmek,
  • Bakanlığın düzenlemiş olduğu TMGD sertifikasını almış olmak

Tehlikeli Mallar Taşınırken Kullanılan Belgeler

Tehlikeli mallar nakledildiğinde, malın tanımını ve niteliğini beyan eden bir sevkiyat belgesi sevkiyata eşlik etmelidir. Belgeler, seçilen taşıma şekli için geçerli olan tehlikeli maddeler yönetmelikleri tarafından belirlenen spesifikasyonlara uygun olmalıdır.

Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Kuruluşu (TMGDK)olarak size iştigal olduğunuz tehlikeli maddeler ile ilgili danışmanlık yapılacaktır.

Tehlikeli Maddelerin  Etiketlenmesi ve Tedarikçilerin Sorumlulukları

Tehlikeli malların tedarikçileri, ulaşımlarına özgü gereksinimlerin yanı sıra tehlikeli ürünler ve ambalajlı kimyasalları tehlike sembolleri, uyarılar ve güvenlik tavsiyeleri ile etiketlemekle yükümlüdürler. Uluslararası alanda tanınan semboller dizisi geliştirilmiştir, böylece malları işleyen insanlar, sahip oldukları tehlike niteliğini bilmektedir.

İmalâtçılar ayrıca etiket üzerinde veya ürünle birlikte verilen broşürde kullanım talimatlarını içermelidir. Tedarikçiler, iş yerinde kullanılan tehlikeli ürünler için malzeme güvenlik bilgi formları sağlamalıdır.

Güvenlik etiketi gereksinimleri üçüncü ülkeler arasında değişiklik gösterebilir, bu nedenle mallarınızı taşımadan önce varış ülkelerindeki şartları kontrol etmeniz önerilir.

Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Kuruluşu(TMGDK) olarak size iştigal olduğunuz tehlikeli maddeler ile ilgili danışmanlık yapılacaktır.

Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi

Tehlikeli mallarda ticaret yapıyorsanız, ürünleri güvenli bir şekilde nakletmek için ilgili mevzuatta bulunan ambalajlama koşullarına uymanız gerekir.

Paketleme Kuralları

Ambalajlama (sınırlandırılmış ve istisnai miktarlar haricinde), BM spesifikasyon standartlarına göre tasarlanmalı ve test edilmiş olmalıdır. Ayrıca, içerdiği maddenin ihtiyaçlarını da karşılamalıdır. Ambalajlar ulusal bir yetkili makam tarafından onaylanmış olmalıdır.

UN onaylı paketleme, ‘UN’ öneki ile işaretlenmiştir ve bunu, karayolu, demiryolu, hava ve deniz yoluyla ulusal ve uluslararası tehlikeli malların taşınması ile ilgili yönetmeliklerde listelenen kodlar takip etmektedir.

Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Kuruluşu(TMGDK) olarak size iştigal olduğunuz tehlikeli maddeler ile ilgili danışmanlık yapılacaktır.

Tehlikeli malların yönetmeliklerinin uygulanması

Karayolu, hava ve denizyolu taşımacılığına ilişkin yönetmeliklerin uygulanmasından, farklı makamlar sorumludur.

Tehlikeli madde taşımacılığı nedir ve ayrıntılı yazımızı beğendiyseniz, sosyal medyadan paylaşabilirsiniz. Ayrıca, bir önceki TMGDK Yönergesi Nedir? Hangi Sektörler TMGDK Firmaları ile Çalışır?  başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

error: Kopyalama Engellenmiştir.