Skip links

Makale

Tehlikeli Atıklar Nedir?

İnsanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen, süresi dolmuş ve canlı sahasından uzaklaştırılması gereken maddelere atık denir. Atık ile çöp birbiriyle karıştırılmaması gereken iki ayrı maddedir. Çöp; (kağıt, metal, plastik…) ayrıştırıldıktan sonra geriye kalan kısmı geri dönüşüme kazandırılması mümkün olmayan artık malzemelerden

SINIF 9:

Çevreye ve canlı sağlığına zarar verebilecek her türlü madde tehlikelidir. Tehlikeli maddeler kimyasal ve fiziksel yapılarından dolayı belirli yöntemlerle işlenir, depolanır veya paketlenir. Tehlikeli maddeler; yakıt istasyonları, silah depoları, hastaneler, av malzemesi satışı yapan yerler, laboratuarlar, uçuş sahaları ve daha birçok alanda bulunmaktadır. Tehlikeli maddeler

Yurt Dışında TMGD Olarak Çalışılabilir Mi?

Yurt dışında çalışmak, belki de ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle pek çok kişi için cazip bir seçenek olarak görünmektedir. Yeni bir ülkeye gidip yeni başlangıçlar yapmak hem biraz korkutucu hem de heyecan verici olabilir. Ancak tecrübe açısından sizi bir adım öne çıkaracağını söyleyebiliriz. Peki

SINIF 5.2: Organik Peroksitler

Sınıf 5.2 başlığı organik peroksitler ve organik peroksit formülasyonlarını kapsar. Organik peroksitler;Sıcaklık kontrolü gereken ve sıcaklık kontrolü gerektirmeyen olarak 2 alt gruba ayrılır. Özellikler Organik peroksitler, normal veya yüksek sıcaklıklarda, ekzotermik bozunmaya yatkındır. Bozunma, ısı, katışkılarla (örn., asitler, ağır-metal bileşikleri, aminler) temas, sürtünme veya darbe

SINIF 5.1: Yükseltgen (Oksitleyici) Maddeler

Sınıf 5.1 başlığı, kendilerinin yanıcı olmaları gerekmediği halde, genellikle oksijen vererek başka malzemelerin yanmasına neden olan veya buna katkıda bulunan maddeleri kapsar. Katı ,sıvı ve nesne olarak kendi içinde alt gruba ayrılan Oksitleyici Maddeler ; alevlenebilir ,kendiliğinden ısınan , su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar

SINIF 4.3: Su ile Temas Ettiğinde Alevlenebilir Gazlar Açığa Çıkaran Maddeler

Sınıf 4.3 başlığı, su ile reaksiyona girerek, hava ile patlayıcı karışımlar oluşturmaya yatkın alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeleri ve benzer maddeleri içeren nesneleri kapsar. ÖZELLİKLER Bazı maddeler su ile temas ettiklerinde, havayla birlikte patlayıcı karışımlar oluşturabilen alevlenebilir gazlar çıkarır. Bu gibi karışımlar; çıplak ışık, kıvılcım

SINIF 4.2: Kendiliğinden Yanmaya Yatkın Maddeler

Sınıf 4.2 başlığı aşağıdakileri kapsar: – Piroforik maddeler, karışımlar ve çözeltiler (sıvı veya katı) dahil olmak üzere, küçük miktarlarda olsa bile hava ile temas ettiğinde beş dakika içinde tutuşan maddelerdir. Bunlar; Sınıf 4.2 içerisinde kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler olarak tanımlanır ve – Kendiliğinden ısınan maddeler

SINIF 4.1: Alevlenir Katılar

ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslar Arası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması) kapsamında belirtilen Tehlikeli Mallar 9 sınıfa ayrılmaktır. Bu sınıflardan bir tanesi Sınıf 4.1 – Alevlenir Katılar dır.  ADR anlaşmasında tehlikeli madde sınıfı olan sınıf 4.1 Alevlenir katılar,Kendiliğinden Tepkimeye giren maddeler, Polimerleştirici maddeler ve duyarlılığı azaltılmış

ADR Kapsamında Verilen Belgeler (S.S.S)

ADR nedir? ADR, ”Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması’dır. ADR kapsamında hangi belgeler verilmektedir? ADR kapsamında 4 çeşit belge verilmektedir. Bunlar; Tasarım Tip Onay Sertifikası: Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılması için tasarlanan tank, basınçlı kap, ambalaj, IBC, büyük ambalaj ve konteyner için veriliri. Belge üretici

Hastane TMGD

Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında ADR Uygulamaları

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu himayesinde 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de yapılan ve 29 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe giren Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) tehlikeli maddelerin uluslararası taşımacılığının belli şartlara tabi olarak yapılmasını sağlar. Ülkemizde 01.01.2018 tarihinden itibaren Kamu Kurum

error: Kopyalama Engellenmiştir.