Skip links

Makale

SINIF 6.1: Zehirli Madde

Zehirli ve sağlığa zararlı maddelerdir. Taşıma sırasında insanlara zarar verebileceği bilinen maddeler toksik maddeler olarak sınıflandırırlar. Ayrıca hayvanlar üzerinde yapılan testlerde de zehirli olduğu belirlenen maddeler insanlar için de tehlikeli sayılıp bu kategoriye dahil edilirler. Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar, bu sınıfın koşullarını karşılıyorsa, bu sınıfa atanır. 6.1

SINIF 1: Patlayıcı Maddeler ve Nesneler

ADR Sınıf 1 kapsamındaki maddeler ve nesneler aşağıdaki gibidir : Patlayıcı maddeler : Çevreye hasar verebilecek bir hızda, sıcaklıkta ve basınçta, kimyasal tepkimeler sonucu gazlar oluşturabilen, katı veya sıvı maddeler (veya madde karışımları)’den oluşmaktadır. Piroteknik maddeler : Patlayıcı olmayan ve kendine yeterli, ekzotermik kimyasal tepkimeler

Tehlikeli Kimyasalların Risklerine Dur Diyelim

Günümüzde hayatımızın her alanında olan kimyasallar, bir yandan hayatı kolaylaştırırken bir yandan da insan ve çevre sağlığı açısından en önemli tehditlerden birini oluşturmaktadır. Sanayileşme ve hızlı kentleşme sayesinde hayatımıza daha çok giren kimyasallar, toplumların kimyasal maddeye maruz kalma riskini arttırarak, sağlık açısından önemli bir tehdit

TMGD Ne İş Yapar?

Tehlikeli madde faaliyet zinciri içinde, tehlikeli maddeleri gönderen, yükleyen, taşıyan, alan, boşaltan, paketleyen, dolduran işletmeler bu iştigalleri sırasında yapılan işlemlerin Avrupa Anlaşmasına(ADR) uygun yapılmasını sağlamak zorundadır. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve kayıtların tutulması gerekmektedir. Bu konuda ise karşımıza hizmet alımının yada istihdamının zorunlu olduğu; Tehlikeli

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

Hayatta kalma süreci daimi bir denetimi gerektitrir. Çevre canlıların yaşamını tehlikeye sokacak riskler taşır. Ve bu tehlikeler sadece canlı varlıklardan değil, alelade ortada bulunan maddelerden de gelebilir. Çünkü kimyasal maddeler zehirli, tahriş edici, patlayıcı ya da bulaşıcı olabilir. Bu yüzden bu maddeler taşınması sırasında risk

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kimdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, ADR(Tehlikeli Maddelerin Karayolu’yla Taşınması) IMGD(Deniz Yoluyla Taşımacılık) RID(Demiryoluyla Taşımacılık) ADN(Akarsu Yollarıyla Taşımacılık) kapsamında görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş kişilerdir. ADR in uygulanmasını sağlayan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıdır. Bu bağlamda bakanlığın yetki verdiği kurumlarda ADR eğitimi alıp sonra TMGD sınavına katılan ve başarılı

ICSC Nedir?

ICSC Nedir; Kimyasallarla ilgili önemli sağlık ve güvenlik bilgilerinin açık ve anlaşılabilir bir biçimde elde edilmesini amaçlayan veri kaynaklarıdır.Kartların temel amacı, kimyasalların, iş yerindeki temel kullanıcı olan işçiler tarafından güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. ICSC Projesi ICSC projesi, 1980’li yıllarda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve

Tehlikeli Madde

Tehlikeli Madde Nedir? Tehlikeli madde; yapısı itibari ile insan sağlığına ve güvenliğine, çevreye ve doğal hayata zarar verme riski taşıyan, bu nedenle işlenmesi, paketlenmesi, kullanılması, taşınması ve atılması sırasında özel önlem gerektiren maddelerdir. Tehlikeli Madde Nerelerde Bulunur? Tehlikeli madde ve türevleri insan hayatının bir çok

Kimya, Kimyasal Madde, Tehlikeli Madde, TMGD, ADR Nedir?

Kimya, Maddenin içyapısını maddedeki değişim ve dönüşümleri, maddenin birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Kimya maddenin ne olduğu, özelliklerinin neler olduğu insan ve çevreye etkilerini de özellikle inceler. Çünkü maddenin özelliklerini bilirsek, olumsuz etkilerinden korunmayı da nerede kullanabileceğimizi de bilebiliriz. Kimyasal madde, element ve bileşiklerin

Sizden Gelenler

Sene 2006 . O  zamanlar mesleğim olan ziraat mühendisliğini icra ettiğim İspanya dan gübre ithal eden küçük bir şirketin ortağıyım. İspanyol iş ortaklarımızın  Türkiye ziyaretlerinde anlaşmalar sağlanmış işlerimizi ilerletmeye ve geliştirmeye çalışıyorduk. İspanyol tedarikçi iş ortaklarımız bizi İspanya da ağırlamaktan çok memnun olacaklarını, işletmelerini görmemizi

error: Kopyalama Engellenmiştir.