Skip links

Piller ve Bataryalar için Taşıma Bilgileri – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Piller ve Bataryalar için Taşıma Bilgileri – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Bu yazımızda, Piller ve Bataryalar için Taşıma Bilgileri – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı konusu hakkında tüm detayları ele aldık. TMGD ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı için bizlerden ücretsiz bilgi alabilirsiniz.

Lityum iyon pil (Lilon / Li polimer)

Lityum-iyon pil teknolojisi günümüzde tüketici pazarında ve endüstriyel uygulamalarda geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılmaktadır:

Taşınabilir-Şarj edilebilir Olarak Kullanıldığı Alanlar;

  • Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler gibi elektronik cihazlar
  • Elektrikli El Aletleri
  • Hibrid Elektrikli Araçlar
  • Elektrikli Araçlar
  • Büyük yenilenebilir enerji santralleri
  • Elektrik şebekesine yardımcı hizmet temini
  • Uydular

Li-ion pillerin taşınması; BM Model düzenlemesine (Tehlikeli Maddelerin Taşınması için düzenlemeler) göre Tehlikeli Maddeler olarak sınıflandırılır.

Li-ion piller; SINIF 9 Tehlikeli Maddeler altında kimyasal ve elektriksel içerikleriyle ikili tehlike özellikleri nedeniyle sınıflandırılırlar.

Birleşmiş Milletler taşıma kodu olarak UN 3480: Lityum İyon Piller olarak tanımlanır.

Birleşmiş Milletler taşıma kodu olarak UN 3481: Ekipman içinde bulunan veya ekipmanlarla dolu Lityum İyon Piller olarak tanımlanır.

Herhangi bir sevkiyat yapılmadan önce kontrol edilmesi gerekenler

Li-ion pillerin taşınması (Tehlikeli Maddeler) uygun eğitim görmüş kişiler tarafından organize edilir ve / veya sevkiyata ilgili Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları veya bakanlıkça yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları danışmanlık eder.

Lityum-İyon pil, BM Kriterleri El Kitabı, Kısım III, alt bölüm 38.3’teki her bir testin hangi gerekliliklerini karşılaması gerektiği ile ilgili bilgi verilmiştir;http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/manual/Rev5/English/ST-SG-AC10-11-Rev5-EN.pdf

Birleşmiş Milletler Modeli Tüzüğünün Bölüm 2.9.4’ün gereklerine uygun olarak, akünün veya pil paketi üreticisi, Yetkili Makamın talebi üzerine, Kalite Sertifikasyon programının Lityum-ion pil üretim tesisinde bulunduğu kanıtlarını sunacaktır.

UN No: 3480 veya 3481 Lityum İyon Piller ve Lityum İyon piller, ekipman içinde veya ekipmanlarla donatılan

ADR / RID

Sınıf 9 Paketleme grubu II, tünel kategorisi E ADR / RID-Etiketler 9

Doğru sevkiyat adı Lityum-İyon piller, UN 3480

ADR Özel Karflıları 188, 230,310, 636 uygulanacak ve Ambalaj Talimatı P903, P903a ve P903b uygulanacak.

Hasarlı ve hatalı piller: Ulusal Yetkili Kurumlar ile iletişime geçin

Atık piller:

Not: ADR için aşağıdaki adrese bakın:

www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2011/11contentse.html

IMO

Sınıf Paketleme grubu II IMO-Etiketler 9

Doğru sevkiyat adı Lityum-İyon piller, UN 3480

IMDG Kodu: Özel hükümler 188, 230, 310 ve paketleme talimatları P903

EmS: F-A, S-I

Yığın kategorisi A

Hasarlı ve hatalı piller: Ulusal Yetkili Kurumlar İle iletişime geçin

Atık piller:

IATA-DGR

Sınıf Ambalaj Grubu II ICAO-Etiket 9

Doğru sevkiyat adı Lityum-İyon piller, UN 3480

IATA: Özel hükümler A88, A99, A154, A164, paketleme talimatları P965, P966, P967, P968, P969, P970

Hava yoluyla taşınması için hasarlı ve arızalı piller veya atık pillere izin verilmemektedir.

Not: Lityum piller ile ilgili IATA Kılavuz Belgesi için adrese bakın:

http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/lithium-batteries.aspx

Umarız, Piller ve Bataryalar için Taşıma Bilgileri için detaylı bilgi sahibi oldunuz. Ayrıca, bir önceki, TMGD’ler Aynı Anda İki İşte Çalışabilecekler Mi? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı için bizlerden ücretsiz bilgi alabilirsiniz.

error: Kopyalama Engellenmiştir.