Skip links

SINIF 6.1: Zehirli Madde

Zehirli ve sağlığa zararlı maddelerdir. Taşıma sırasında insanlara zarar verebileceği bilinen maddeler toksik maddeler olarak sınıflandırırlar. Ayrıca hayvanlar üzerinde yapılan testlerde de zehirli olduğu belirlenen maddeler insanlar için de tehlikeli sayılıp bu kategoriye dahil edilirler.

Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar, bu sınıfın koşullarını karşılıyorsa, bu sınıfa atanır.

6.1 Zehirli maddeler soluma, ciltle temas veya yutma halinde zehirlenme riski bulunmaktadır. Sulu ortam veya kanalizasyon sistemi için risk teşkil eder. Bulunan ortamdaki rüzgar yönüne dikkat edilmesi ve yükün gazını/tozunu/kirini solunmaması gerekmektedir. Diğer yüklerden (özellikle yiyecek maddelerinden) uzak tutulması çok önemli bir konudur.

Su ile inceltilmiş olsa dahi tehlikelidirler. Suyla zehirli gaz üretebilirler.

Birkaç gramlık az miktar dahi insanlarda ölümcül zehirlenmelere ya da kalıcı sağlık sorunlarına neden olabilir. Temas veya teneffüs edilmesi halinde zehirleme etkisi oluşur. Tecrübe edinilerek ya da hayvanlar üzerinde (kobay) kullanılarak tanınır.

Zehirli madde örnekleri: Siyanur, Arsenik, Böcek İlaçları, Civa, Dezenfekte ediciler, Kumaş boyası, Cıva ve bileşikleri, Tıbbi malzemeler, Pestisitler, Anilin, Baryum Oksit, Fenol, Nikotin, Kurşun ve ürünleri …

Sınıf 6.1 maddeleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:

 • T Zehirli maddeler, ikincil riski olmayan:
 • T1 Organik, sıvı;
 • T2 Organik, katı;
 • T3 Organometalik maddeler;
 • T4 İnorganik, sıvı;
 • T5 İnorganik, katı;
 • T6 Sıvı, pestisitlerde kullanılan;
 • T7 Katı, pestisitlerde kullanılan;
 • T8 Numuneler;
 • T9 Diğer zehirli maddeler;

TF Zehirli maddeler, alevlenebilir:

 • TF1 Sıvı;
 • TF2 Sıvı, pestisitlerde kullanılan;
 • TF3 Katı;

TS Zehirli maddeler, kendiliğinden ısınan, katı;

TW Zehirli maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan:

 • TW1 Sıvı;
 • TW2 Katı;

TO Zehirli maddeler, yükseltgen:

 • TO1 Sıvı;
 • TO2 Katı;

TC Zehirli maddeler, aşındırıcı:

 • TC1 Organik, sıvı;
 • TC2 Organik, katı;
 • TC3 İnorganik, sıvı;
 • TC4 İnorganik, katı;

TFC Zehirli maddeler, alevlenebilir, aşındırıcı;

TFW Zehirli maddeler, alevlenebilir, su ile temas ettiğinde gazlar açığa çıkartan.

Sınıflandırma ve Ambalajlama Gruplarının Atanması

Sınıf 6.1’deki maddeler taşıma için mevcut tehlike derecelerine göre aşağıdaki şekilde üç ambalajlama grubunda sınıflandırılır:

 • Ambalajlama grubu I: Yüksek derecede zehirli maddeler
 • Ambalajlama grubu II: Zehirli maddeler
 • Ambalajlama grubu III: Az derecede zehirli maddeler

Zehirli maddeler e örnek bazı UN kodları: UN 1613, UN 1547, UN 2473, UN 1680 …

error: Kopyalama Engellenmiştir.