Skip links

TMGD Kaza Raporu İşlemleri

Bilindiği üzere, 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ kapsamında kalan işletmelerde, TMGD olarak istihdam olunan veya TMGD hizmeti veren TMGD’lerin, Tebliğ’in 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre kaza raporu hazırlama ve www.türkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Bakanlığa bildirim zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Bakanlığımızca revize edilerek yeniden hazırlanan kaza raporu yazılımı tamamlanarak www.türkiye.gov.tr internet adresi üzerinden ilgililerin erişimine açılmıştır. İşletmenin temsile ve ilzama yetkili kişisi tarafından onaylanan kaza raporları, işletmede istihdam edilen veya hizmet alınan TMGD tarafından Bakanlığa www.türkiye.gov.tr internet adresi üzerinde bildirimi yapılacak olup, bildirimi yapılan kaza raporu ayrıca Bakanlığa yazılı olarak gönderilmeyecek ve kaza raporunun bir örneği ise işletmede işletmeci tarafından saklanacaktır.

E devlet sitesine giriş yapmak için tıklayınız

Yorum yapmak için giriş yapınız

Return to top of page

Hemen Ara