Skip links

Gıda Sektöründe Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Gıda Sektöründe Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

İnsanların yaşamını sürdürmesi, gelişip büyümesi için en temel ihtiyaç maddelerinden biri gıdalardır. Güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmek hepimizin temel hakkıdır. Gıda güvenliği denilince, üretimden son tüketiciye ulaşıncaya kadar gerekli kurallara uyulmasını ve önlemlerin alınmasını düşünebiliriz. İnsan, hayvan ve çevre sağlığı gıda sektörüne bağlıdır. Gerek depolama, gerek taşıma, gerekse dağıtım aşamalarında ADR kuralları ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığının yayınlamış olduğu mevzuatlar çerçevesinde tarafların yükümlülükleri açısından uyulması gereken kural ve standartlar belirlenmiştir.

Gıda maddelerinin elde edilmesi iki temel kaynaktan sağlanmaktadır. Birincisi tarım ürünlerinden elde edilen gıda maddeleri, ikinci ise hayvansal ürünlerin işlenmesi sonucu elde edilen gıda maddeleridir. Sektörde yiyeceklerin saklama ömrünü uzatmak ve bozulmasını engellemek için pek çok yöntem denenmektedir. Dondurmak, kaynatmak, suyunu almak, iyonize etmek, sterilize etmek, kimyasal koruyucu kullanmak gibi yöntemlerin avantajları yanında pek çok dezavantajı bulunmaktadır.

Gıdaların raf ömrünü uzatacak tüm koruyucular ve tadını çıkardığımız aromalar detaylı seçimlerle sunulur. Üretim bandında ki her ürün için birçok kimyasal maddeye ihtiyaç duyulur. Gıda sektöründe bizzat hammadde olarak kullanılan tehlikeli maddeler alevlenir sıvı, aşındırıcı sıvı, kendiliğinden yanmaya yatkın madde veya çevreye zararlı madde şeklinde olabilmektedir.

Gıda sektöründe kullanılan bazı tehlikeli maddelere örnek vermek gerekirse;

Armut çiçeği özütleri, Elma çiçeği özütleri, Ahududu özütü, Muz aroması özütü, Kola aroması özütü, Badem yağı özütü, Limon aroması özütü, Çilek aroması özütü, Portakal aroma vericisi, Elmalı pay aroma vericisi, Ananas aroma vericisi, Şeftali aroma vericisi, Karpuz aroma vericisi, Kavun aroma vericisi, Kiraz aroma vericisi, Zeytinyağı aroma vericisi, Peynir aroma vericisi, Mentollü nane aroması özütü, Bergamot aroma vericisi, Balık unu (stabilize olmayan) vb. şeklinde olabilmektedir.

Gıdalardaki tehlikeleri biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikeler olarak ayırabiliriz.

Biyolojik tehlikeler; parazitler, virüsler, bakteriler, prionlar, algler ve küfler bu gruba girer. Biyolojik tehlikeler, insandan insana bulaşabildiği gibi kontamine olmuş sular ve kontamine olmuş gıdalardan, hayvanlardan bulaşabilmektedir. Bunların, insanlarda bulantı, kusma gibi çok önemsenmeyen rahatsızlıklara yol açabildiği gibi, günümüzün en kötü hastalıklarından olan kansere de neden oldukları bilinmektedir. Tüm bu biyolojik tehlikelerin tespit edilmesi ve kontrol altında tutulması için gıda sektöründeki hemen hemen tüm işletmelerde laboratuvarlar kurulmuştur. Laboratuvarlarda ise testlerin yapılabilmesi için birçok yardımcı maddeler kullanılmaktadır.

Bunların birçoğu tehlikeli madde sınıfındadır. Örneğin, Toluen, n-Hekzan, n-Heptan, Nitrik asit, Fosforik asit, Metanol, Etanol, Kloroform, İzooktan, Dietil eter, Diklorometan, Alkol, Aseton, Asetonitril, Çinko sülfat, İyot, Potasyum kromat, Dietilbenzen, Naftol, Propanol, Asetik asit, Hidroklorik asit, Oksijen gaz, Karbondioksit gaz vb. gösterebiliriz.

Gıdalardan kaynaklanan kimyasal tehlikeler dendiğinde, pestisitler, gıda katkı maddeleri, hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan antibiyotikler (veteriner ilaçları), ağır metaller, gübre kalıntıları, deterjan, dezenfektan kalıntılarını en başta sayabiliriz. Örneğin tarımsal ilaçların başında gelen pestisitler, yetkili merciler tarafından belirlenen yasal sınırlamalara uyulmadığında insan sağlığı açısından ciddi tehlikelere sebep olmaktadır. Tüm tarım ürünleri yetiştiricileri ve onlara ham madde sağlayan tedarikçilerin belirlenen limitlere uyması, bunlardan gelecek sağlık risklerini gidermek açısından çok önemlidir.

Gıda sektörü işletmeleri, etin işlenmesi ve saklanması, balık ve kabuklu deniz hayvanları imalatı, sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması, bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı, süt ürünleri, şeker, kakao imalatı, dondurulmuş gıda üretimi, hazır yemekler, kahve, çay, baharat imalatı ve benzeri pek çok alanda üretim yapmakta ve bu işletmelerin çalışan sayıları bir kaç çalışandan yüzlerce çalışana kadar çeşitlilik göstermektedir.

Gıda Sektöründe Atıkların ADR’ye Uygun Gönderimi

Gıda sektöründeki tüm bu işletmelerin mutlaka atıkları olmaktadır.  Atık Yönetimi Yönetmeliği 02.04.2015 tarihli 29314 sayılı resmi gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre EK-4’te yer alan altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan atıklar tehlikeli atıklardır. Gıda sektöründeki işletmeler tüm tehlikeli atıkları yine ADR kuralları çerçevesinde gönderme işlemi yapmalıdırlar.

Gerek kendi çalışanları gerekse çevre ve insan sağlığı açısından hizmet alacakları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının yol göstericiliğinde, yeterli eğitim ve bilgilendirmelerle riskler minimize edilebilecek ve bilinçli ve sağlıklı üretim adımları atılmış olacaktır.

Yukarıda bahse konu tehlikeli maddelerle iştigal eden tüm işletmeler; Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından 11/06/2019 tarih ve 44011 sayılı bakanlık makam olur ile yürürlüğe konulan TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE ’ye göre Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almak ve yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Kuruluşlarından hizmet almak zorundadır.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığınca Yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) olarak gıda sektöründe uzman ve tecrübeli danışmanlarımızla işletmenize detaylı ve teknolojik çözümler sunarak avantajlı duruma gelmenize yardımcı oluyoruz. İhtiyacınız olan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) hizmetini size en iyi ve hızlı şekilde veriyoruz. Bizimle çalışmak size çok büyük avantaj sağlayacaktır. Daha detaylı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)  başvurularınızda beyan edilmesi zorunlu olan TMFB (Ek-3) Raporunu konusunda uzman danışmanlarımızla hatasız ve eksiksiz olarak işletmeniz için hazırlayabiliriz. TMFB (Ek-3) Raporu sadece Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmalığı Kuruluşlarınca (TMGDK) verilebilmektedir.

error: Kopyalama Engellenmiştir.