Skip links

Dolum Tesislerinde TMFB (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi) Kontrolü Hakkında Duyuru

UAB – TMKTDGM tarafından 14.09.2019 tarihinde Dolum Tesislerinde TMFB (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi)  kontrolünün yapılması ile ilgili süre uzatımı ve sorgulamaların detaylarına dair duyuru yayınlanmıştır.

Duyuru Metni:

Dolum tesislerine gelen taşımacıların Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi olup olmadığının
kontrolünün yapılarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinde “Taşımacı” ibaresi bulunmayan
araçlara 15 Eylül 2019 tarihinden itibaren dolum yapılmaması gerektiği, ilgili meclis üyelerinin
bilgilendirilmesi hususu TOBB’a 31.07.2019 tarih 57639 sayılı yazımızla bildirilmiştir.
Bu bağlamda bugüne kadar konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinden
alınan geri dönüşler ve Bölge Müdürlüklerimizde yaşanan iş yoğunluğu nedeniyle sektörde
hizmet veren ve hizmet alanlar açısından oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi için aşağıda
açıklanan düzenlemeler yapılmıştır.
– Taşıma yetki belgesine sahip olup TMFB’sinde taşımacı ibaresi olmayan işletmeler,
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönerge’ye göre 31.12.2019 tarihine kadar TMFB’lerini güncellemeleri gerekmekte ve
bu bağlamda belgelerine “Taşımacı” ibaresini eklemleri zorunludur. Bu durumda ki
işletmelerin araçlarına 31.12.2019 tarihinden sonra dolum yapılmayacaktır.
– Taşıma yetki belgesine sahip olup TMFB’si olmayan taşımacıların Tehlikeli Madde
Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergenin
yayınlandığı tarih itibariyle faaliyet belgesi alması zorunlu kılınmıştır. Bu durumdaki
taşımacıların araçlarına 15.10.2019 tarihinden sonra dolum yapılmayacaktır.
Dolum tesislerinde yapılacak uygulamada aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda hareket
edilecektir.

TMFB’ye taşmacı ibaresi eklenmesi ve TMFB’nin güncellemesi için gerekli olan Rapor (EK-3) için bu formu doldurarak iletişim kurabilirsiniz. Tel: 0850 577 97 22

TMFB ve Araç Sorgularının Detayları:

– Gerçek kişi ve şahıs firması adına düzenlenmiş TMFB’si olanlar için; TMFB’sinde yer
alan isim veya unvan bilgisi ile araç ruhsatında yer alan sahiplik bilgisinin aynı olması
gerekmektedir. Bu durum üçüncü şahıslar adına kiralık olarak faaliyet gösteren gerçek
kişi veya şahıs firmaları içinde geçerlidir.
– Taşıma Yetki Belgesine sahip olan ve sahip oldukları ve/veya kiraladıkları bir veya
birden fazla araç ile kendi adına veya başkaları adına tehlikeli madde taşımacılık
faaliyetinde bulunan firmalar adına düzenlenmiş TMFS’si olanlar için; araca ait plaka
bilgisi ile E-Devlet sistemi, Araç Yetki Belgesi Sorgulama modülü üzerinden
yapılacak sorgulamada söz konusu aracın, beyan edilen TMFB’de yer alan firma adına
kayıtlı olduğunun görülmesi gerekmektedir.
– Dorse ve çekici sahipleri farklı olan araçlar için yukarıda belirtilen sorgulamaların, hem
araç hem de dorse için yapılması gerekmektedir.
Bilgilerinize sunulur.

Dolum Tesislerinde TMFB (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi)  kontrolünün yapılması ile ilgili süre uzatımı ve sorgulamaların detaylarına dair duyurunun orjinaline https://tmkt.uab.gov.tr/duyurular/dolum-tesislerinde-tmfb-kontrolu adresinden ulaşılabilir.

 

error: Kopyalama Engellenmiştir.