Skip links

U-ETDS Nedir?

U-ETDS, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan bir sistemdir. Açılımı “Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi” dir.

U-ETDS sistemi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve 30295 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak gerçek zamanlı takibi, değerlendirilmesi ve denetimi amacıyla kurulmuştur.

U-ETDS sistemi ile Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 10 maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gönderen tarafından ADR Bölüm 5.4.1’deki bilgileri içerecek şekilde her taşıma için düzenlenmesi zorunlu olan taşıma evrakının da elektronik olarak oluşturulması ve takibi de yapılabilecektir.

Taşıma evrakının sistem üzerinden girişi 16.09.2019 tarihi itibarı ile başlamıştır. Bununla birlikte, 01.01.2020 tarihinden sonra taşıma evrakının sistem üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale gelecektir.

U-ETDS KİMLERİ KAPSIYOR?

U-ETDS sistemi, KTK ve KTY çerçevesinde ticari olarak faaliyet gösteren,

 1. Tarifeli/tarifesiz yolcu taşımacıları (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2),
 2. Eşya taşımacılarını (K1, K3, C2 ve C3),
 3. Lojistik işletmecilerini (L1 ve L2),
 4. Kargo işletmecilerini (M1 ve M2),
 5. Nakliyat ambarlarını (N1 ve N2),
 6. Dağıtım işletmecilerini (P1 ve P2),
 7. Taşıma işleri organizatörlerini (R1 ve R2)
 8. Terminal işletmecilerini (T1 ve T2),

kapsamaktadır.

U-ETDS BİLGİ GÖNDERİMİ NASIL YAPILIR?

U-ETDS sistemine veri gönderimi iki yolla yapılabilmektedir.

Bunlardan birincisi E-Devlet portalı (kamu.turkiye.gov.tr) üzerinden taşımacıların taşıma faaliyetlerine ilişkin verileri girmesi ve bu yolla U-ETDS sistemine veri iletmeleridir. Yetki belgesi sahiplerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bildirdikleri imzaya yetkili kişiler veya yazılı olarak müracaat etmek suretiyle operatör olarak yetkilendirilen kişiler E-Devlet portalına giriş yaparak, yetkili oldukları firma adına veri gönderme işlemini gerçekleştirebilmektedirler.

Sisteme veri göndermenin ikinci yolu ise web servis denilen yöntemdir. Bu yöntem birinci yöntemden çok daha basit bir çözümdür. Birçok firmanın taşımaları takip etmek amacıyla kullandığı bir program bulunmaktadır. Kullanılan programın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı U-Net Otomasyon sistemiyle veri alışverişini sağlamak suretiyle, firmalar kendi programlarına girmiş oldukları taşıma bilgilerini (taşıt, yolcu, hareket saati, güzergâh vb.) otomatik olarak ve başka hiçbir zahmete girmeden (E-Devlete giriş yapmadan) U-ETDS sistemine iletmeleri mümkündür. Bu entegrasyon için, taşımacı firmaların kullandıkları programı yapan yazılım firmalarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı U-Net ekibi ile iletişime geçmeleri ([email protected] mail adresiyle) gerekmektedir.

Entegrasyon hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Yukarıda belirtilen yöntemlerden birisiyle, taşımacılar U-ETDS sistemine taşıma bilgilerini, Yönetmelikte belirtilen saatten önce girmeleri gerekmektedir.

EŞYA TAŞIMACILARI İÇİN U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde eşya taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına C2, C3, K1 ve K3 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları eşya taşımacılığı faaliyetinde;

1.Yükün gönderici bilgilerini;

 • Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
 • Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 • Ad, Soyad / Unvan,
 • Adres,

2.Yükün alıcı bilgilerini;

 • Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
 • Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 • Ad, Soyad / Unvan,
 • Adres,

3. İrsaliye ve fatura/e-fatura bilgilerini;

 • Taşıma İrsaliye No,
 • Taşıma İrsaliye Tarihi,
 • Taşıma Tarihi,
 • Plaka,

4. Diğer yük bilgileri;

 • Taşınan eşyanın cinsi ve ağırlığı

Eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

LOJİSTİK İŞLETMECİLERİ İÇİN U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde lojistik işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına L1 ve L2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları lojistik işletmeciliği faaliyetinde;

1.Yükün gönderici bilgilerini;

 • Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
 • Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 • Ad, Soyad / Unvan,
 • Adres,

2.Yükün alıcı bilgilerini;

 • Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
 • Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 • Ad, Soyad / Unvan,
 • Adres,

3.İrsaliye ve fatura/e-fatura bilgilerini;

 • Taşıma İrsaliye No,
 • Taşıma İrsaliye Tarihi,
 • Taşıma Tarihi,
 • Plaka,

4.Diğer yük bilgileri;

 • Taşınan eşyanın cinsi ve ağırlığı

Eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

NAKLİYAT AMBARCILARI İÇİN U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde nakliyat ambarı işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına N1 ve N2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları nakliyat ambarı işletmeciliği faaliyetinde;

1.Yükün gönderici bilgilerini;

 • Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
 • Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 • Ad, Soyad / Unvan,
 • Adres,

2.Yükün alıcı bilgilerini;

 • Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
 • Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 • Ad, Soyad / Unvan,
 • Adres,

3.İrsaliye ve fatura/e-fatura bilgilerini;

 • Taşıma İrsaliye No,
 • Taşıma İrsaliye Tarihi,
 • Taşıma Tarihi,
 • Plaka,

4.Diğer yük bilgileri;

 • Taşınan eşyanın cinsi ve ağırlığı

Eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLERİ İÇİN U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunmak üzere adlarına R1 ve R2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde;

1.Yükün gönderici bilgilerini;

 • Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
 • Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 • Ad, Soyad / Unvan,
 • Adres,

2.Yükün alıcı bilgilerini;

e) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),

 • Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 • Ad, Soyad / Unvan,
 • Adres,

3.İrsaliye ve fatura/e-fatura bilgilerini;

 • Taşıma İrsaliye No,
 • Taşıma İrsaliye Tarihi,
 • Taşıma Tarihi,
 • Plaka,

4.Diğer yük bilgileri;

 • Taşınan eşyanın cinsi ve ağırlığı

Eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Nasıl bildirim yapacağınız konusunda bilginiz yoksa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz bildirimlerinizi, U-ETDS yük bildirimlerinizi kolayca yapabilmeniz için geliştirdiğimiz https://www.uetdsgiris.net sitemiz üzerinden yapabilirsiniz.

Yazımızı beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın.

error: Kopyalama Engellenmiştir.