Skip links

Patlayıcı Maddelerde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Patlayıcı Maddelerde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı 

Patlayıcı Maddelerde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı detayları için bizlere iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslar arası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında sınıf 1  altında listelenen patlayıcı maddeler; patlama yoluyla çevreye hasar verebilecek sıcaklık, basınç ve hızlarda, kimyasal tepkimeler sonucu gazlar oluşturabilen katı, sıvı maddeler veya bunların karışımlarıdır.Kendisi patlayıcı olmayan ancak kimyasal tepkimeler sonucu ısı, ışık, ses, gaz veya duman veya bunların bir karışımı biçiminde etki vermek üzere tasarlanmış maddelere patlayıcı nesneler denir.

Patlayıcı Maddeler Sınıflandırması

Sınıf 1.1 Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler. Bir anda tüm yükü etkileyen nitelikte bir patlama sebep olan maddeler. Örneğin Bombalar, Havai fişekler, Barut verebiliriz.

 

 Patlayıcı Maddelerde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Patlayıcı Maddeler Sınıf 1
Sınıf 1.2  Kütle olarak patlama tehlikesi olmayan ancak fırlatma tehlikesi olan maddeler ve nesneler. Örnek olarak ateşleme fünyeleri verebiliriz.
Sınıf 1.3 Toplu patlama tehlikesi olmayan ancak yangın riski veya hafif bir patlama ya da hafif bir fırlama tehlikesi veya beraber olan, madde veya nesneler. Örneğin gemi imdat işaret fişekleri, izli mermiler verilebilir.
Sınıf 1.4 Bu maddeleri taşırken yangın, tutuşma vb tepkimenin başlaması durumunda sadece düşük patlama riski taşıyan madde ve nesneler olup etkisi, büyük ölçüde  ambalaj ile sınırlı kalmaktadır. Büyük ölçeklerde patlama ve fırlatma beklenmez. Yangın başladığında ambalajlar bir anda patlamazlar. Örnek olarak kuru sıkı silah kartuşu, ateşleme fitilleri  Patlayıcı Maddelerde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Patlayıcı Maddeler Sınıf 1.4
Sınıf 1.5 Olası bir yangın halinde  patlama haline dönüşme olasılığı bakımından çok düşük olan ancak toplu olarak patlama tehlikesi olan duyarsız maddelerdir. Yapılacak bir yangın testinden patlamamaları gerekli olup Tip B ve Tip E patlayıcı ajana sahip maddeleri örnek verebiliriz.  Patlayıcı Maddelerde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Patlayıcı Maddeler Sınıf 1.5
Sınıf 1.6 Çok düşük hassaslık derecesinde olan kütle olarak patlama riski olmayan maddelerdir. Genelde aşırı derecede duyarsız maddeler içerir ve kazayla ateşleme veya yayılma olasılıkları düşük seviyededir.  Patlayıcı Maddelerde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Patlayıcı Maddeler Sınıf 1.6

 

Patlayıcı Maddelerde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kapsamı

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeli ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğde belirtilen taşıma kategorisi sıfır olan yani 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L ve UN No. 0190 Patlayıcı numuneler ile ilgili tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler bünyelerinde 1 gram dahi olsa tehlikeli madde bulundurmaları halinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı hizmeti almaları gerekmektedir.

1.1A Patlayıcı Maddelerine Örnek: DİAZODİNİTROFENOL, GUANİLNİTROSAMİNOGUALİDİN

HİDRAZİN , KURŞUN AZİT, CIVA (II) FULMİNAT, BARYUM AZİT,

1.1L Patlayıcı Maddelerine Örnek: Patlayıcı madde veya patlayıcı madde içeren ve özel bir risk taşıyan (örneğin, su ile etkinleşme veya hipergolik sıvıların, fosfitlerin veya piroforik bir maddenin varlığı nedeniyle) ve bunedenle her bir türün yalıtılmasını gerektiren nesnelerdir.

1.2Lve 1.3L örnekleri:, SU İLE ETKİNLEŞEN TERTİBATLAR paralama hakkı, fırlatma yükü veya sevk maddesi olan, ROKET MOTORLARI

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gereğince Sınıf 1 kapsamında patlayıcı maddeler ile iştigal eden işletmeler İçişleri Bakanlığından izin almak zorundadır.

Ayrıca, Belediyeler için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı yazımıza göz atabilirsiniz.

Yorum yapmak için giriş yapınız

Return to top of page

Hemen Ara