Skip links

TEHLİKELİ MADDE YILLIK FAALİYET RAPORU

Ulaştırma Bakanlığınca Yapılan Duyuruda;

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in, tehlikeli madde güvenlik danışmanının (TMGD) görev ve yükümlülükleri başlıklı 23 üncü maddesinin 2 inci fıkrasının (c) bendi kapsamında, işletmelerde istihdam edilen TMGD’lerce bildirim zorunluluğu bulunan yıllık faaliyet raporları, www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Yine bilindiği üzere, Tebliğ kapsamında kalan işletmelerce istihdam edilen veya hizmet alınan  TMGD’lerin, bildirim zorunluluğu bulunan yıllık faaliyet raporu formatında değişikliğe gidilmiş olup, yeni yıllık faaliyet raporu yazılımının ilgili kurumun yoğun iş yükünden dolayı uzaması nedeni ile yıllık faaliyet rapor bildirimi tarihi ötelenmişti, bu bağlamda ilgili kurum tarafından yıllık faaliyet raporu yazılımı tamamlanmış ve 29/06/2018 tarihi itibarıyla e-devlet kapısı üzerinden yayımlanmaya başlanmıştır.

Buna göre;

1-    Halen işletmelerde TMGD hizmeti veren TMGD’ler, 2017 yılına ait yıllık faaliyet raporlamalarını e-devlet kapısı üzerinden yapacaklardır.

2-    2017 yılı için yıllık faaliyet raporu bildirimi, 29/06/2018 tarihi ile 29/09/2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

3-    Yıllık faaliyet raporu bildirimi, belge sahibi her bir işletme için ayrı ayrı yapılacaktır.

4-    Yıllık faaliyet raporu e-devlet kapsısı üzerinden bildirimi yapıldıktan sonra, birer örnekleri işletmelerde ve TMGD’nin bağlı olduğu TMGDK’larda 3 yıl süre ile saklanacaktır.

 

Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı kuruluşu olarak  sorumluluklarınızı sizin adınıza yerine getiriyoruz. Yıllık Faaliyet Raporu ve diğer Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetlerimiz için bizimle irtibata geçiniz.

error: Kopyalama Engellenmiştir.