Skip links

TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Avrupa TMGDK olarak üniversitelerin Uluslararası Akreditasyon Çalışmaları, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri ’ne, “Taşıma Prosedürlerinin Oluşturulması” aşamasında, “Mesleki Muhakeme” gerektiren Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddeler ve Sınıf 7 Radyoaktif Maddeler için “Özel Danışmanlık Hizmeti” desteği vermekteyiz.

KONU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan çalışmalarda, yurtiçi-yurtdışı veya sadece yurtiçi projeler ve çalışmalarda (akreditasyon çalışmaları vb.); çalışma materyallerinin, ilgili kurum veya kuruluşlardan temini söz konusudur. Örneğin; KBAG, SBAG, TOVAG vb. çalışma gruplarında yer alan bazı projelerde biyolojik ürünlerin, hastanelerden temin edilebilmesi için “Etik Kurul”a sunulmadan önce, Hastane Başhekimliğinden onay yazısı ve bu onay yazısının eki olarak, taşıma prosedürlerinin yazılı olduğu rapor gerekebilmektedir.

Bilimsel araştırma projelerinde kullanılan, “Biyolojik Ürünlerin” (bkz. tanımlar), “Kimyasal Maddelerin” transferleri, çoğunlukla, Karayolu “ADR” ve/veya Havayoluyla “DGR-IATA” koşullarında yapılmakta olup, taşımanın uluslararası ve ulusal mevzuatlara uygunluğu ve belirlenmiş kurallara göre yapılma zorunluluğu vardır. Bu iş ve işlemlerin belirtildiği “Taşıma Prosedürleri Raporu” nun hazırlanabilmesi, özellikle Sınıf 6.2 “Bulaşıcı Maddeler içeren örnekler için, biyolojik ürünün tanımlanabilmesi, muafiyetlerin uygulanabilmesi vb. konularda mesleki muhakeme gerektirmektedir.

TANIMLAR:

ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması

ADR’nin amaçları uyarınca:

Biyolojik ürünler” canlı organizmalardan türetilmiş, imal edilmeleri ve dağıtılmaları ilgili ulusal kurumların gerekliliklerine göre yapılan ve bu kurumlarca özel yetkilendirme gerektirebilen, önleyici sağlık hizmetleri, tedavi amaçlı veya insan veya hayvanlardaki hastalıkların teşhisi için veya geliştirme, deney veya araştırma amacıyla kullanılan ürünlerdir. Bunlar, aşılar gibi tamamlanmış veya tamamlanmamış ürünleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir;

Kültürler” patojenlerin kasıtlı olarak yayıldığı bir sürecin sonucunda meydana gelir. Bu tanım, işbu paragrafta belirtilen insan veya hayvan hasta örneklerini içermez.

Hasta örnekleri” araştırma, tanı, inceleme, hastalık tedavisi ve hastalığın önlenmesi amacıyla taşınan ifrazat, salgı, kan ve kan bileşenleri, doku ve doku sıvıları ile vücut kısımlarını içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan, insanlardan veya hayvanlardan doğrudan alınan insana veya hayvana ait malzemedir.

2.2.62.1.5 Muafiyetler; ADR referans 2.2.62.1.5.8 NOT 1 uyarınca:” Maddenin işbu paragraf uyarınca muaf tutulması için profesyonel muhakeme gereklidir.

Projeleriniz için Özel Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Asuman PERTİN

Biyolog – Nükleer Tıp / Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

error: Kopyalama Engellenmiştir.