Skip links

TMGD Cezalar

Tehlikeli Madde Faaliyetleri İlgili Cezalar

(TMGD) 2019 Yılı İdari Para Cezaları

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 24.10.2013 tarih ve 28801 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve 30.12.2016 tarih ve 29934 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle ilişkilendirilen, 22.05.2014 tarih ve 29007 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ ve 19.04.2017 tarih ve 30043 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de belirtilen kriterlere uygun olarak belgelendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarını istihdam eden, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge’deki şartlara göre kurulmuş olan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları” tarafından alınacak hizmetlerin yerine getirilmemesi durumunda Tüm bu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, İşletmenize kesilebilecek cezalar aşağıda sıralamıştır;

 2019 Yılı Tehlikeli Madde Faaliyetleri İlgili Cezalar:

İşletmeye Uygulanan Cezalar

 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam Etmeme (Her Ay için) – ₺ 4.409
 • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Olmaması – ₺ 1.707

Gönderene Kesilen TMGD Cezaları

 • UN Onaylı Ambalaj Kullanmama – ₺ 1.707
 • Etiket, İşaret ve Turuncu Plakaları kullanmama – ₺ 1.707
 • Yazılı Talimat Bulundurmama – ₺ 538
 • Taşıma Evrakı Bulundurmama (Araçta) – ₺ 852

Taşıyıcıya Kesilen TMGD Cezaları

 • ADR Uygunluk Belgesi Bulundurmama – ₺ 1.707
 • Uygunluk Belgesi Doğru Olmayan Tanklara Dolum Yapma – ₺ 1.550
 • Köprü ve Tüp Geçitleri Usul ve Esaslarına Uymama – ₺ 2.326
 • Etiket, İşaret ve Turuncu Plakaları kullanmama – ₺ 852
 • Yazılı Talimat Bulundurmama – ₺ 538
 • Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi F. Bulundurmama (Araçta) – ₺ 852
 • Yangınla Mücadele Teçhizatı (Asgari Sayıda) Bulundurmama – ₺ 386
 • Genel ve Kişisel Koruyucu Teçhizat Bulundurmama (Her Biri İçin)- Teçhizat Sayısı x ₺ 75

Sürücüye Kesilen TMGD Cezaları

 • Köprü ve Tüp Geçitleri Usul ve Esaslarına Uymama – ₺ 852
 • Etiket, İşaret ve Turuncu Plakaları kullanmama – ₺ 215
 • Yazılı Talimat Bulundurmama – ₺ 75
 • Taşıma İzin Belgesinin Fotokopisi – ₺ 75
 • Yangınla Mücadele Teçhizatı (Asgari Sayıda) Bulundurmama – ₺ 75
 • Genel ve Kişisel Koruyucu Teçhizat Bulundurmama (Her Biri İçin) – ₺ 75

Dolduran Kişilere Kesilen TMGD Cezaları

 • Uygunluk Belgesi Doğru Olmayan Tanklara Dolum Yapma – ₺ 2.326

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlarına Kesilen TMGD Cezaları

 • TMGD’nin Görevlerini Aksatması – ₺ 210 ile ₺ 852 arası

2019 yılı idari para cezaları ile ilgili detaylı tablolar için tıklayınız.

Ayrıca 30 gün faaliyeti durdurma cezası söz konusudur.

Ayrıca, bir önceki Atık Kodları ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. TMGD ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hakkında bizlere ücretsiz ulaşabilirsiniz.

error: Kopyalama Engellenmiştir.