Skip links

Uluslararası Mevzuatlara Uyum Süreci ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri

Uluslararası yönetmeliklere uyulması çalışmalarında, değişim için dikkatli olmak gerekir. Uluslararası ticarette, uyumluluğun aynı zamanda karmaşık işbirliğine ihtiyacı vardır. Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu olarak işletmenize bu çalışmalarınızda gereken desteği sağlayarak uluslararası standartlara en iyi şekilde en ideal koşullarda sahip olmanızı sağlıyoruz. Fırsatları anlamak için zaman geldi. Çoğu tedarik zinciri uygulayıcısı, uluslararası tehlikeli madde düzenlemesinin, UNECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) “Tehlikeli Maddelerin Taşınması Üzerine Uzmanlar Komisyonu ve Avrupa Birliği Ekonomik Komisyonu tarafından başlatılan gözden geçirme ve geliştirme çalışmaları iki yılda bir yenilenme döngüsünü takip ettiği gerçeğini önümüze getirmiştir. ADR mevzuatı iki yılda bir yenilenmektedir. Kimyasalların Küresel Uyumlaştırılmış Sınıflandırması ve Etiketlenmesi “. Komitenin iki temel sorumluluğu vardır. İlk olarak, kimyasalların tehlike sınıflandırmasının uyumlaştırılmasının sağlanması ve ikincisi, herhangi bir moda (TMGD, RID ve IMGD) göre bu tür kimyasalların taşınması ile ilgili tavsiyeler geliştirilmesidir. Alnında yetkin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarımızla TMGD, IMGD, RID taşıma modlarında işletmelere hizmet vermeye devam ediyoruz.

Uluslararası Düzenlemenin Formülüze Edilmesi

Teknik temeller kurulduktan sonra, özellikle BM Model Yönetmelikleri, hava, deniz, yol, demiryolu ve iç suyolu gibi farklı ulaşım şekilleri için düzenlemenin geliştirilmesinden sorumlu olanlar ilgili mod için uygun ayrıntıyı uygularız. Son yönetmeliğin her bir sürümü veya değişikliği için gelecek düzenlemenin gönüllü olarak uygulanmasına ve belirli bir sürenin artık geçerli olmadığına ilişkin açık kesinliğe izin veren farklı geçiş düzenlemeleri vardır.Böylece, paketlenmiş tehlikeli malların deniz yolu ile taşınmasıyla ilgili olarak, IMDG (Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler) Yönetmeliğinde Değişiklik 38-16, 1 Ocak 2017’de gönüllülük esasıyla yürürlüğe girdi ve 1 Ocak 2018’den itibaren bir süre için zorunlu hale geldi. İki yıl yani 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerlidir. Daha ayrıntılı bilgi IMO web sitesinde bulunabilir. Tehlikeli Madde Güvenliği önlemleri her ne kadar uluslararası mevzuatla belirlenmiş olsana ülkelerin bu mevzuatları takip etme ve ettirme zorunlulukları o ülkenin tutumuna göre değişebilmektedir.

Suçla Mücadele

Tehlikeli mallarla ilgili ortaya çıkan sorunları vurgularsak- örneğin her iki ayda bir meydana gelen en gemi yangınları, cezai yaptırımı yanlış beyan veya sahtekârlıkla daha da artan bu yüklere bir çok örnek verilebilir. Nakliye hatları kaçınılmaz olarak, tehlikeli malların tedarik zinciri yoluyla uygun bir şekilde sınıflandırılması, paketlenmesi, paketlenmesi ve ilan edilmesini sağlamayı amaçlayanların öncülerdendir. Bu sahtekârlıklardan korunmak için işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanları (TMGD) ile çalışması zorunlu tutulurken bir yandan da denetimlerle bu işletmeler bu konuda bilgilendirilmelidir.

Karmaşıklığın Üstesinden Gelmek

Tehlikeli mallarla ilgili risk azaltma araçlarının en başında yetkin bir tehlikeli madde güvenlik danışmanı ile çalışmak gelmektedir. Tedarik zincirlerinde tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler ürünlerle karmaşık operasyonel süreçlerdeki karışıklığı ve hatayı ortadan kaldırarak, olayları daha da azaltma arzusu ve potansiyeline sahiptir. Her bir taşıyıcının politikaları, gemi sahibi politikaları, gemi kısıtlamaları ve geçerli limanlar / terminallerde uygulanan kısıtlamalarla ilgili kendi sınırlama kayıtlarını harmanladığına dair artan bir bilinçle inisiyatif ortaya çıktı yükleme, transit, nakliye ve boşaltma. Bu kontrol listesinin kendisi, kompleksliği, hata olasılığı veya güncelleme başarısızlığı ve saf olmayan verimlilik – hepsinin uyumu ve güvenliği sağlamak için tasarlanmış ancak ağırlıkla yük bindiği ve sıfır rekabet avantajı sağladığını göstermektedir.

Bireysel harmanlama verimsizlik yaratmakla kalmaz, aynı zamanda basit karşılaştırmalar, özellikle liman / terminal yasaklarının, kısıtlamaların ve ek şartnamelerin çalışmasıyla ilgili anlayış ve yorumda önemli farklılıklar olduğunu göstermektedir. Farklı bir süreçle meşgul olunan iş davası açık; konteynır taşıyıcıları gemi tahtası tarafında netlik kazandırmaktan açıkça yararlanabilirken, en acil ihtiyaç liman / terminal topluluğunun ilgili verileri yüklemek ve korumaktır.
Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu olarak bu karmaşık olması muhtemel süreçte siz değerli işletme yöneticilerine her zaman gerekli olan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmetini en ideal koşullarda sunacağımızı beyan ederiz.

İlginizi çekebilecek diğer yazımıza bu linkten ulaşabilirsiniz. Tehlikeli Madde İle İştigal Edenlerin Eğitimi

error: Kopyalama Engellenmiştir.