Skip links

Yurt Dışında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı İle İlgili İdari Para Cezaları

Uluslararası TMGD Hizmeti Ceza Kriterleri ve Kontrolleri

Ülkelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etme zorunlulukları ve bu kapsamda yasal düzenlemelere göre uygulanan yaptırımlar. TMGD (ADR, IMDG, DGR, RID, ADN)

Almanya

TMGD atamayan bir şirket tespit edilirse, atanmayan dönemler ve şirketin büyüklüğüne göre ceza yazılır. Almanya’ya tehlikeli madde ihraç eden bir firma yada mal taşıyan bir firmaysanız bizimle irtibata geçiniz!

 • Küçük bir şirket, TMGD bir yıldır yoksa 2.000 €.
 • Büyük bir şirket, TMGD 10 yıldır yoksa (şirket bu süreçte büyük bir tasarruf sağladığı için) 50.000 €’ya kadar ceza mümkündür.

Çek Cumhuriyeti:

 • TMGD ataması gereken bir firma 36.000 €’ya kadar ceza alması mümkündür.
 • Para cezasının kriterleri ile ilgili olarak; şirketin büyüklüğü, faaliyet süresi, TMGD’nin eksik olduğu zaman periyodu dikkate alınır. Çek Cumhuriyeti’ne tehlikeli madde ihraç eden bir firma yada mal taşıyan bir firmaysanız bizimle irtibata geçiniz!

Danimarka

 • TMGD atanmama ceza tutarı 1.300 €.
 • Bir şirketin bir TMGD atayıp atamadığını sadece polis kontrol ediyor.
 • Yol kenarı kontrolü ile, nakliyecinin ve / veya nakliye şirketinin bir TMGD atayıp atamadığını rastgele kontrol ederler.
  Danimarka’ya tehlikeli madde ihraç eden bir firma yada mal taşıyan bir firmaysanız bizimle irtibata geçiniz!

Fransa

Fransa’da bir güvenlik danışmanı atanmaması bir suçtur. (1 yıl hapis veya 30.000 € ceza). Gelirin tespitine takiben yeterli danışman bulunmaması, suçun özellikleridir.

Çevre ve Ulaştırma Bakanlığı Şirket Kontrol Hizmetleri ile Tehlike sınıfına göre sınıflandırılmış tesislerin sistematik denetimi sağlar. (Seveso-ADR-Kaza Kontrolleri)

Fransa’ya tehlikeli madde ihraç eden bir firma yada mal taşıyan bir firmaysanız bizimle irtibata geçiniz!

Hollanda

 • Tehlikeli malların taşınması faaliyetleri ile ilgili yıllık rapor hazırlamamışsa: 2.500 €
 • Tehlikeli malların taşınması faaliyetleri ile ilgili gerekli bilgileri dahil etmemişse: 1.000 €
 • Bir güvenlik danışmanı görevlerini yerine getirdiğini ve/veya faaliyetlere ilişkin uygulamaları ve prosedürleri kontrol ettiğini ispat edemezse: 2.500 €
  Hollanda’ya tehlikeli madde ihraç eden bir firma yada mal taşıyan bir firmaysanız bizimle irtibata geçiniz!

İrlanda

 • TMGD yoksa 500 € tutarında para cezası uygulanır.
 • Yıllık Faaliyet Raporu bulunmaması nedeniyle 250 € daha para cezasına çarptırılabilir.Denetimler, polise bağlı olarak yol kenarı denetimi veya saha ziyaretleri ile Sağlık ve Güvenlik Kurumu tarafından yapılır.
  İrlanda’ya tehlikeli madde ihraç eden bir firma yada mal taşıyan bir firmaysanız bizimle irtibata geçiniz!

İspanya

 • TMGD yoksa ceza tutarı 4.000 €
 • TMGD yıllık faaliyet raporu hazırlamamışsa, para cezası 800 €.
 • Ulusal Ulaştırma Kurumu, TMGD’ların sözleşmeli oldukları şirketlerle merkezi tescili ile ilgilenir ancak kontrol yapmaz.
 • Navarra bölgesinde ceza uygulamaları mevcut Bölgesel Ulaştırma Kurumları, Sanayi Dpte ile bağlantılı olarak kontroller yapar.
 • Şirketin bir TMGD atamasını sadece polis kontrol eder.
 • İspanya’ya tehlikeli madde ihraç eden bir firma yada mal taşıyan bir firmaysanız bizimle irtibata geçiniz!

İsviçre

 • Şirket TMGD atamadıysa minumum 1.300 İsviçre Frangı,
 • TMGD yapması gereken şeyi yapmamışsa: min 700 İsviçre Frangı,
 • TMGD yıllık faaliyet raporu hazırlamamışsa: min 500 İsviçre Frangı,
 • TMGD kaza raporu hazırlamamışsa: min 500 İsviçre Frangı ceza uygulamaları yapılır.
  İsveç’e tehlikeli madde ihraç eden bir firma yada mal taşıyan bir firmaysanız bizimle irtibata geçiniz!

Lüksemburg

 • Şirket, TMGD bulundurmakla yükümlüdür. Ancak, bu işi harici bir firmaya verme sorumluluğunu alabilirler.
 • Önce, firmalar uyarılır ve elbette firmanın kapatılması için cezalar öngörülür.
 • (Faaliyet durdurma ve 2 ay hapis cezası uygulanabilir.)
 • Kontroller; Ulaştırma bakanlığı, gümrük ve kamu görevlilerinin özel bir bölümü tarafından yılda bir kez yapılır.
  Lüksemburg’a tehlikeli madde ihraç eden bir firma yada mal taşıyan bir firmaysanız bizimle irtibata geçiniz!

Macaristan

 • Macaristan’da güvenlik danışmanının bulunmaması idari kanunlara tabidir.
 • Şirketin faaliyet türüne göre danışman olmaması 1300 €,
 • Uygun sertifikaya sahip olunmaması 320 €,
 • Para cezası 320 – 1.300 € arasında değişir.
 • Dört yetkili kurum vardır:Ulusal Ulaştırma Kurumu (NKH),
 • Milli Afet Yönetimi Müdürlüğü (OKF),
 • Polis (ORFK),
 • Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi (NAV)
 • Kontrol, tedarik zinciri boyunca (karayolu / demiryolu / denizcilik / havaalanı) ve sahalarda gerçekleşir.
 • Ulusal Ulaştırma Kurumu (NKH), TMGD’lerin merkezi kayıtlarını, sözleşmeli oldukları şirket / şirketlere göre yürütür. Şirketler, TMGD’lerini 10 gün içinde kaydettirmelidir. Kontroller ile, kurum kayıt ve yıllık raporun onayını 5 yıl geriye yönelik olarak isteyebilir.

Macaristan’a tehlikeli madde ihraç eden bir firma yada mal taşıyan bir firmaysanız bizimle irtibata geçiniz!

Norveç

Şirketler önce resmi makamlardan resmi bir uyarı mektubu alırlar. (TMGD atama yükümlülüğü belirtilmiş olur). Herhangi bir işlem yapılmaması halinde yasal işlemler (ceza verilmesi) uygulanır.

Denetimler ve yol kontrolleri yapan yetkililer, şirketlerin atanmış bir TMGD’ye sahip olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmektedir.
Denetim yapan kurum, Sivil Koruma Müdürlüğü olup, yol kontrolleri Genel Karayolları İdaresi tarafından yapılmaktadır.

Norveç’e tehlikeli madde ihraç eden bir firma yada mal taşıyan bir firmaysanız bizimle irtibata geçiniz!

Polonya

 • TMGD bulundurmama cezası 1.000 €’dur.
 • Yıllık raporu bulunmamanın cezası 1.000 € ‘dur.
 • 1.3 ADR’ye göre uygun bir eğitim vermemenin cezası 400 € ‘dur.
 • Yetkili kurumlar, güvenlik danışmanının görevleri yerine getirmemesi üzerine, güvenlik danışmanının sertifikasını iptal edebilir.
 • Denetimler; Karayolu Ulaşımı, Polis, Gümrük Hizmeti, Sınır Muhafızları tarafından yapılır.
 • İşletmelerin kontrolü ise yalnızca Karayolu Ulaşımı tarafından yapılır.
  Polonya’ya tehlikeli madde ihraç eden bir firma yada mal taşıyan bir firmaysanız bizimle irtibata geçiniz!

Ülkelerin uyguladığı cezai işlemler görüldüğü üzere; Tehlikeli Madde ile iştigali olan tüm tarafların, (Alıcı – Gönderen – Yükleyen – Dolduran – Boşaltan – Paketleyen – Taşıyıcı ) kuruluş ve danışmanların konu ciddiyetinin farkına vararak hareket etmesi temennisi içerisindeyiz.

50 ton ve üzerinde tehlikeli maddelerle işlem yapan işletmeler TMGDK’dan TMGD hizmeti almak zorundadır. Bunun yanında miktarına bakılmaksızın Avrupa Anlaşmasında Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma katagorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin İşletmenizin bu zorunluluk kapsamında olduğunun veya olmadığının belirlenmesi için Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Firması ile irtibata geçerek gerekli çalışmaların yapılması için başvuruda bulunabilirsiniz. Deneyimli ve yetkin personellerimizle size en iyi vermekten mutluluk duyarız.

UNECE Ülkelerin ADR Kapsamındaki Yetkili Makam Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz.

*2016 verilerine göre hazırlanmıştır.

Kaynak: UNECE

Yorum yapmak için giriş yapınız

Return to top of page

Hemen Ara