Skip links

Akaryakıt İstasyonlarının TMGD Hizmeti Alma Zorunluluğu

İstasyon muafiyet durumu, 11/06/2019 Tarihli ve 44011 sayılı bakanlık makam olur ile yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönerge ile akaryakıt istasyonları muafiyet belgesi işlemleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu kapsamda akaryakıt istasyonları UN 1203 Benzin ve UN 1202 Dizel yakıt (Motorin)’i öz malı kendi tankerleriyle rafineriden taşıyıp ve istasyonlarına boşaltıyorlarsa  TMGD Hizmeti almak zorundadır. Fakat akaryakıt istasyonunun öz malı tankeri yoksa “Boşaltan” yükümlülüğünü taşımacı firmayla boşaltan yükümlülüğü devir sözleşmesi imzalaması ve aynı zamanda taşımacı firmanında “Taşımacı-Boşaltan” Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) olması gerekmektedir.

UN 1965 LPG için ise ; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında Dağıtıcı Lisans Sahibi işletmeler sıvılaştırılmış petrol gazını Bayilerine ve diğer alıcılarına kendi araçlarıyla taşıma ve boşaltım yapmakla yükümlüdürler. Bu bağlamda LPG Otogaz bayileri ve diğer LPG alıcılarından TMFB başvuru sürecinde; taşımaya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlükleri tarafından “ADR Kapsamında Faaliyet Devir sözleşmesi” talep edilmeyecektir ve bu vb. yerlerin “boşaltan” sorumluluğu da bulunmamaktadır.

Ayrıca Tehlikeli Atıkların Karayoluyla Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında idareye sunacakları Atık Beyan Formunda atık ürettiği belgelenen ve sadece alıcı konumunda olan Akaryakıt İstasyonlarının akaryakıt tanklarında ürünün yapısından kaynaklanan tank dibi çamuru, üretime dayalı olmayıp akaryakıtın bünyesinde bulunan tortuların tank dibinde zamanla birikmesiyle oluştuğundan ve bu tank dibi çamuruna ilişkin iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mevzuatı kapsamında yapıldığından (atıkların çıkarılması, ambalajlanması, yüklenmesi ve teslimi), akaryakıt istasyonlarının tank dibi çamurlarından kaynaklanan atıklar yönüyle “Gönderen” sorumluluğu bulunmamaktadır.

Sadece yukarıdaki paragraflardaki koşulları sağlayan akaryakıt istasyonlarına; Avrupa TMGDK’dan alacağı onaylı EK-3 raporu ile, TMGD hizmeti zorunluluğu dışında kaldığı, Bölge Genel Müdürlüklerine bildirilecektir.

İlgili akaryakıt istasyonu ilk Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) müracaatında veya mevcut Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)’sini yenileyecekse de müracaat dilekçe ekine EK-3 raporunu ekleyerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlüklerine başvuruda bulunacaktır. Akabinde kendilerine sadece “Alıcı” yükümlülüğü olan yeni Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) e-devlet üzerinden iletilecektir.

Yıl sonuna kadar Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerini EK-3 raporları ile yenilemeyen işletmelerin belgeleri iptal edilir. Muafiyet işlemleri yürürlülükten kaldırılmıştır. EK-3 raporu olmadan belge başvurusu ve yenilemesi yapılamaz. EK-3 raporu için bizimle iletişime geçiniz.

İlgi : (1) 11/06/2019 Tarihli ve 44011 sayılı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlemesine   ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönerge.
(2) 07.08.2019 Tarihli ve 14511534-360.03.02-E.59414 sayılı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) hakkındaki duyuru.
error: Kopyalama Engellenmiştir.