Skip links

Atıklar İçin UN Kodu Atanması ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

Atık Kodları ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

Bu yazıda, atık kodları ve tehlikeli madde güvenlik danışmanı sorumlulukları hakkında tüm detayları bulabilirsiniz. TMGD ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hakkında iletişim sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Klinik atıklar haricinde, atıklar diğer maddelerle aynı şekilde sınıflandırılır. ADR 3.1.2.8’deki kurallar gereği tehlikelere neden olan madde veya maddelerin adlandırılması gerekebilir. Bkz. Özel Şart 274, burada Tablo A’daki 6. sütununda görünmektedir. “ATIK” sözcüğü, uygulanabilir olduğunda diğer tanımlamaları (ADR 5.4.1.1.3) niteliklendirecek ve “Uygun Taşıma İsmi” önce görünecektir.

Atıkların Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tarafından Kodlarının Belirlenmesi

Tehlikeli atıklar ADR kapsamında bulunan diğer tehlikeli maddeler gibi dikkate alınır, içerdiği tehlikeli maddeye gore sınıflandırılırlar. Buna rağmen, ADR kurallarına ek olarak, uluslararası ve ulusal çevre kanunları da tehlikeli atıklar için farklı tanımlamalar yapabilir, dokümanlarında (atık belgesi) ilave olarak da atığın nakli, orjini ve imha noktasının belirtilmesini isteyebilir. Ülkemizde atıkların taşınması ‘Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ çerçevesinde yapılır. (Çevre ve Orman Bakanlığı 14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı Yönetmelik)

Tehlikeli maddeler içeren katı atık ve sıvı atıklar için UN 3077 ve UN 3082 olarak A tablosunda tanımlanmış. Kontamine olmuş ambalaj(IBC VB) için UN 3509 olarak taşıma yapılıyor. Ancak birçok atık madde vardır ve bu atıkları sadece bu üç Un numarasına atamak yanlıştır. Bu atıkların hangi UN numaralarına atamalarının yapılması gerektiği uzmanlık gerektirir. Aşağıda bazı atıklara örnekler verilmiştir.

Örnek Atık Kodları ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sorumlulukları

ATIK KODUAÇIKLAMA
13 02 07*
15 02 02*Yakıt Filtreleri / Dizel Filtreler
Yağ Filtreleri (Kartuş Filtreleri) / Silme Bezleri
15 01 10*Ambalajlar
16 01 03*Ömrünü tamamlamış lastikler
18 01 03*Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve yok edilmeleri özel işlemlere tabi olan atık
20 01 26*20 01 25 dışındaki (Yenilebilir Olmayan) sıvı ve katı yağlar
20 01 21*Ekonomik ampuller / Floresan tüpler / Cıvalı lambalar
16 06 01*Kurşunlu Piller
08 03 17*Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri
05 01 03*Tank dibi çamurları
08 01 11*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler
PCB İçeren Atıklar
07 02 14*Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları
16 05 08*Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar

Yukarda bulunan atık kodları çoğu işletmede sadece 2 veya 3 tanesine yukarda belirtilen kodlar verilebilir bunun dışında özel çalışma ile bu atık kodları belirlenir. Kodların yanlış seçilmesi işletmeleri Ulaştırma, Denizcilik Haberleşme Bakanlığına karşı sorumlu hale getirecektir. Burada her ne kadar TMGD veya tehlikeli madde güvenlik danışmanı hatası olsa da işletmenin sorumluluğu devam edecektir.

Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı kuruluşu (yetkilendirilmiş TMGDK) olarak Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilmiş bir kuruluşuz. Tehlikeli madde faaliyet belgesi danışmanlığı ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmetlerini verebilmekteyiz. Atıklarınız ile ilgili en doğru bilgiyi tecrübeli danışmanlarımızdan alacağınız hizmet sonrası yerinde kontrol ile size bildireceğiz. Gelişi güzel bilgilendirmelere inanmayınız ve işletmenizi büyük cezai müeyyidelerle karşı karşıya bırakmayınız.

Comments are closed.

error: Kopyalama Engellenmiştir.