Skip links

TOBB Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Paylaşımı

TOBB / TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan Odamıza gelen yazıda,

Tehlikeli malların, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren ve 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak taşınması gerektiği hatırlatılarak, söz konusu Yönetmeliğin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı başlıklı 33üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının nitelikleri, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenleyen “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ”’in 22/05/2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektörden gelen talepler dikkate alınarak Tebliğ’de bir kısım değişiklikler yapıldığı ve 19/04/2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Söz konusu “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”’e ilgili genel müdürlüğün www.tmkt.gov.tr/ internet sitesinde Mevzuat/Tebliğler başlığı altından erişilebilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

Yorum yapmak için giriş yapınız

Return to top of page

Hemen Ara