Skip links

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi İptal Edilmesi ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Muafiyeti

Muafiyet konusu pek çok işletmenin merak ettiği konular arasındadır. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) önceki yıllarda alınmış olması durumunda neler yapılacak, mevcut durumda tehlikeli maddeler ile ilgili herhangi bir faaliyetlerinin olmaması ya da faaliyet belgesi olsa bile TMGD hizmeti alması zorunluluğu olup olmaması ile ilgili sorular kafaları karıştırmaya devam etmektedir. Avrupa TMGDK olarak bütün bu sorulara açıklık getirmek ve konuyla ilgili bakanlık tarafından hazırlanan yönergelerin daha iyi kavranabilmesi için işletmelere yardımcı olmak bizim için çok önemlidir.

Tehlikeli maddelerle faaliyette bulunan işletmeler için, 11/06/2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren yönerge ile tehlikeli madde faaliyet belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş oldu. Bu yönergenin 5.maddesinde ”Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddeleri; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler TMFB almak zorundadır.” ibaresi ile hangi işletmelerin faaliyet belgesi alması gerektiğine açıklık getirildi. Ayrıca bu yönerge ile 50 ton altında tehlikeli madde iştigali olan işletmelere yönelik muafiyet kaldırılarak miktar sınırı olmaksızın tehlikeli madde iştigali olan tüm işletmelere TMFB alma zorunluluğu getirildi.

TMGD İstihdam Etme Muafiyeti

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi olan işletmelerden faaliyet konusu sadece ALICI olan işletmeler faaliyet konusunu yetkili TMGDK’dan alacakları rapor (Ek-3 raporu) ile belgelendirmeleri şartıyla Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti almak zorunda değildirler.

TMFB İptal Etme

Geçmişte tehlikeli maddeler ile iştigal eden ancak bu faaliyetlerini durduran işletmelerin yapması gereken işlemler ise, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge’nin 9.maddesinin 6. fıkrasında düzenlendi. Buna göre; bu Yönerge kapsamında faaliyet gösteren işletmenin faaliyetini sonlandırması veya işletmesini başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devretmesi halinde, işletmeci sahip olduğu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’ni iptal ettirmek için; faaliyetini sonlandırdığının veya işletmenin devredildiğinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya işletmenin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan terki ticaret yazısının ibraz edilmesi halinde, işletmenin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ilgili Bölge Müdürlüğünün onayı ile iptal edileceği kararlaştırıldı.

Bütün bu konularda güvenilir bir hizmet alabilmenizi sağlamak için, Avrupa TMGDK olarak her zaman yanınızdayız. İşletmenizin muafiyet kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi, ilgili mevzuatların sizin adınıza takip edilmesi, gelişmelerden ve yeniliklerden zamanında haberdar olmanızı sağlamak için uzman kadromuzla hizmet vermeye devam ediyoruz. Mevzuat değişikliklerini tarafınıza düzenli olarak bildirerek güncel kalmanızı sağlıyoruz.

Yorum yapmak için giriş yapınız

Return to top of page