Skip links

TMGD Nedir, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir?

Tehlikeli madde işleri ile uğraşan kişilerin ilk başta kafalarında oluşan soru; ” TMGD nedir? veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı nedir? ” olmuştur. Aşağıda sizlere bu tarz soruların cevaplarını kısa kısa vermeye çalışacağız. TMGD hizmeti almadan bilmeniz gereken tüm detaylar bu yazımızda. Cevabını bulamadığınız sorularınızı veya detaylı hizmetlerimiz için bizlere iletişim sayfamız üzerinden ücretsiz ulaşabilirsiniz.

Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı – TMGD olabilir?

Türkiye’de ki üniversitelerin mühendislik ve fen fakültelerinden mezun olan veya tehlikeli madde ve güvenlik programı bölümünde ön lisansı tamamlayan kişiler TMGD olabilir. Ayrıca, yasalara göre her hangi bir dolandırıcılık, kaçakçılık, hırsızlık, rüşvet gibi suçlardan hükümlü bulunmadığına ilişkin beyan veren kişiler olmalıdır.

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan kişiler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi (TMGDEYB) sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılabilir. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini alarak veya tehlikeli madde ve güvenlik programı / bölümü ön lisans diplomasına sahip olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ kapsamında bakanlıkça açılacak sınavda katılıp 70 puan ve üzeri aldıkları durumda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilirler.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir? TMGD Nedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı; Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ile Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslar arası Taşımacılığına İlişkin Düzenlemeler (RID) kapsamında bölüm 1.8.3’de belirtilen şekilde Güvenlik Danışmanı tanımlanmaktadır.

Buna göre her işletmenin uluslar arası sözleşmeler kapsamındaki tehlikeli maddelerin karayolu,denizyolu,demiryolu ve havayolu ile taşınması, ambalajlanması, yüklenmesi, doldurulması, boşaltılması işlemlerinde halkın, çevrenin ve malların korunması için risklerin azaltılması konusunda işletmelere yardımcı olan kişiye denir.

ADR – 1.8.3.1 – Her işletme, tehlikeli malların karayolu ile gönderilmesi veya taşınması veya ilgili paketleme, yükleme, doldurma ve boşaltma işlemlerinde kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması için riskleri azaltma konusunda yardımdan sorumlu olarak bir ya da daha fazla tehlikeli madde güvenlik danışmanı atar.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı görev ve sorumluluk alanları nelerdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı asil görevi işletme yöneticisinin (işveren veya işveren vekilleri) sorumluluğu altında işletme için en uygun şartlarda araçların ve faaliyetlerin belirlenmesi, yasal ve uluslararası zorunluluklara uygun olarak en güvenli yolla bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hususunda işletmelere öneriler sunmaktır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) tehlikeli maddelerin taşınması hususunda uluslararası sözleşmelere uyulup uyulmadığının denetlenmesi, tehlikeli maddelerin taşınması konusunda işletmeye öneriler sunulması, işletme faaliyetleri ile ilgili olarak yıl sonu faaliyet raporunun hazırlanarak işletme ile birlikte Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne (UHDGM) sunulması gibi görev ve sorumlulukları vardır.

tmgd rozetleri

Hangi sektörler TMGD almak zorundadır?

  • Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile bu kapsamdaki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeler.
  • Miktarına bakılmaksızın taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle örneğin radyoaktif maddeler, bulaşıcı maddeler, zehirli maddeler, patlayıcı maddeler ile iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,
  • Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Kapsamında maddesi kapsamında Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi sahibi kıyı tesislerini,
  • Deniz ticareti çerçevesinde tehlikeli yükler ve yükleme emniyeti bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili gözetim faaliyetlerini gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler
  • Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeleri kapsar.
  • Buna göre Sağlık Kuruluşları (Hastane,Tıp Merkezleri vb.), Akaryakıt Sektörü, Denizcilik Sektörü, Lojistik Kuruluşları (Dağıtım merkezleri, Depo, Antrepo, Taşımacılar, Depolama Tesisleri,) Perakendecilik Sektörü, Dağıtım Merkezleri, Tarım Kuruluşları Beton Santralleri, Deri Sanayi, Kimya Sanayi, Madencilik Kuruluşları, Deniz gözetim firmaları, Kıyı Tesisleri, Liman İşletmeleri, Kozmetik firmaları, Atık Taşıyan firmalar, şehirlerde bulunan doğal gaz dağıtım şirketleri gibi firmalar zorunlu olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) hizmeti almak durumundadır.

TMGD Almak Zorunda Mıyım?

Aşağıdaki hesaplama aracına tıklayarak bilgilerinizi girin, TMGD gerekip gerekmediğini hızlıca öğrenin

Hesaplama Aracına Git

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşu nedir ? TMGDK Nedir?

TMGD nedir sorusundan sonra TMGDK nedir sorusu sorulur. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş kuruluşa denir. TMGDK çatısı altında hizmet sunan bir TMGD, en fazla 8 firma için danışman olarak çalışabilir.

Bireysel Olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) olarak hizmet verebilir miyim?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’de yapılan 19/04/2017 tarih ve 30043 sayılı değişiklik ile bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) tam zamanlı olarak istihdam edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla beş yerde danışmanlık yapabilir. Bu değişiklik ile birlikte farklı firmalarda kısmi zamanlı sigortalı olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) hizmeti bireysel olarak verilemez.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) , Çevre Danışmanlık firmaları, şahıs firmaları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) olarak hizmet verebilir mi?

İş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kuruluşlar, toplum sağlığı hizmeti veren kuruluşlar, çevre danışmanlık firmaları, idarece yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları, şahıs şirketleri, özel güvenlik kuruluşları, temizlik firmaları, dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar, birlikler, vakıflar, meslek odaları, sanayi odaları, ticaret odaları ile sanayi ve ticaret odaları veya bu kuruluşların ortak olduğu kuruluşlar TMGDK olarak yetkilendirilemez ve TMGD hizmeti veremezler.

TMFB yani Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu nedir ?

ADR yönetmeliğine göre bulundurduğunuz tehlikeli maddelere göre tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğunuz vardır.

Mevzuat gereği bir takvim yılı içerisinde 50 ton ve üzeri tehlikeli maddeleri; alan,  dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, boşaltan ve tank-konteyner işletmeleri ile taşınabilir tank işletmecileri bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı bölge müdürlüklerine başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunludur.

Bunun yanında miktarına bakılmaksızın patlayıcı maddeler ve nesneler, zehirli maddeler, bulaşıcı maddeler, radyoaktif malzemelerle çalışan tüm işletmeler tehlikeli madde faaliyet belgesi almak zorundadır.

TMMR yani Tehlikeli Madde Muafiyet Raporu alma zorunluluğu nedir ?

İşletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki her hangi bir TMGDK’dan yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır.

Teklif Alın, Detay Öğrenin

Bu yazımızda TMGD Nedir? kimler TMGD almalıdır sorularına cevap vermeye çalıştık. Danışmanlık alma zorunluğu olan firmalara TMGD hizmeti veriyoruz. Hizmet detaylarını öğrenmek ve teklif almak için tıklayın. 

Ulaştırma Bakanlığıına ait güncel duyurulara ulaşmak için tıklayın.